Büyük Veri…Anlamak…

Günümüzde her geçen gün daha fazla önem kazanan ‘’Büyük Veri’’ diğer adı ile ‘’Big Data’’nın uzun vadede birçok ekonomik faaliyetin gelişimini pozitif yönde etkileyebileceği varsayılıyor. İş süreçlerinin devrimi olarak da nitelendirilen big data, şirketler tarafından büyük bir ilgili gören kriterdir. Büyük veri değişimine daha rahat adapte olan firmalar, sektördeki rakiplerine oranla çok daha avantajlı olacağı… Okumaya devam et Büyük Veri…Anlamak…

Kaynaklar, inovasyon, büyük veri ve değer yaratma

Büyük verinin bir işletmenin değer yaratma sürecine ne tür etkiler yapabileceği üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu konuda birkaç kuram yaratma ve bu konuda ki kuramlara bakmak faydalı olacaktır.                 Değer alıcıların bir ürün veya hizmet için ödemeyi kabul ettiği tutar olarak tanımlanır. Değer zinciri analizi bir işletmenin faaliyetlerini tanımlar ve ardından bunların ekonomik anlamlarını… Okumaya devam et Kaynaklar, inovasyon, büyük veri ve değer yaratma

Veri, değişim ve şirketler

Kurumsal kültür gerekli vizyonu sağlar ama bunu destekleyecek teknoloji, süreçler, veriler ve beceriler olmadan hedeflere ulaşılamaz. Kurumlar ilk başta veri ve veri analizi konusunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalırlar. En sık karşılaşılan sorunlu alanlar şunlardır: verilerin parçalı halde bulunması ve veri stokunda tekrarlanan veriler bulunması; analiz için çoğunlukla analiz yapanların kişisel tercihlerine dayanan çok farklı… Okumaya devam et Veri, değişim ve şirketler

Kurum kültürü ve Büyük veri yaklaşımı

Kurumların büyük verinin tam potansiyelinden yararlanabilmeleri için önemli miktarda veri toplayıp bunları analiz etmeleri yeterli değildir. Tüm dikkatin büyük verinin üstesinden gelebilecek altyapı ve sistemleri geliştirmeye odaklanması eksik bir yaklaşımdır. Veri varlıklarından maksimum faydanın nasıl sağlayacağı da bilinmelidir. Bu kurumsal farklılaşma gerektirir. Ancak, kurumlar farklılaşabilmek için gerekli kültür ve kapasiteye sahip olmalıdır. Değişim veri bağlamında… Okumaya devam et Kurum kültürü ve Büyük veri yaklaşımı

Büyük veri; yeni iş gücü, yeni uzmanlar

Bugünlerde herkes anlayan biri var mı? diye soruyor…Büyük veri bazı insanları işinden ederken yeni uzmanlıklara olan ihtiyacı arttıracaktır. Veri uzmanlarına ödenen ücretler son dönemlerde düzenli şekilde artmaya başlamıştır. Bu durum bu uzmanlara olan talepteki artışı yansıtmakta olup bu trend devam edecektir. Büyük veride gerekli teknolojilerin tedarik edilmesi işin kolay kısmıdır. Yöneticiler bakımından asıl zor olan… Okumaya devam et Büyük veri; yeni iş gücü, yeni uzmanlar

Büyük veriye hazırlanmak…

İşlemci hızları ve dijital depolama yoğunlukları iki yıldan kısa bir sürede ikiye katlanmaktadır.[1] Bunun anlamı hem bilgilerin depolanması hem de işlenmesindeki fiziksel sınırların hızla ortadan kalkmakta olduğudur. Ancak günümüzde daha fazla veri üretmekle kalmıyor yeni veri çeşitleri de üretiyoruz. Hesap bilgileri gibi yapısal verilere, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve yorumlar gibi yapısal olmayan veriler de… Okumaya devam et Büyük veriye hazırlanmak…

Büyük Veri, fırsatlar ve riskler

Büyük veri fırsatlar olduğu kadar riskler de ortaya çıkarmaktadır. Veri setleri ister büyük ister küçük olsun verilerin güvenliğini sağlamak gerekli olmasına rağmen büyük verinin hacim, çeşitlilik, hız ve doğruluk gibi özellikleri kapsamlı stratejiler gerektiren yeni tür riskler ortaya çıkarmaktadır. Büyük verinin fırsatları ve riskleri farklı alanlar bağlamında birkaç noktaya değinmek istedim.                 Büyük veri yeni… Okumaya devam et Büyük Veri, fırsatlar ve riskler

SEGMENTASYON VE MÜŞTERİ İLİŞKİ YÖNETİMİ

Pazarlamada geleneksel akım tüm müşterilere aynı şekilde odaklanılan kitlesel pazarlama olmuştur. Ancak, segmentasyonun ve kanalların artması kitlesel pazarlamanın etkisini giderek azaltmakta ve şirketleri en karlı müşteri segmentlerine odaklanmaya yönlendirmektedir. Segmentasyonun en genel anlamıyla şu şekilde tanımlanabilir: “Pazar segmentasyonu, farklı taleplerden oluşan heterojen bir pazarı önemli pazarı segmentler arasında değişen ürün tercihlerine bir yanıt olarak daha… Okumaya devam et SEGMENTASYON VE MÜŞTERİ İLİŞKİ YÖNETİMİ

Büyük veri ve liderlik

O kadar çok veri üretiyoruz ki; araştırmacıların geneli ekonomi, siyaset veya toplumbilim gibi konularda birkaç yıl sonra neler olacağını kestirmekte zorlanıyor. Bir nevi insanların geleceği görme çabası yeni değildir. Ancak, toplumların nasıl gelişeceğini anlamaya dönük bilimsel yaklaşımlar ancak sadece son birkaç yüzyıldır sistematik olarak kullanılmaya başlamış ve bugüne kadar pek de fazla başarılı olamamıştır. Muazzam… Okumaya devam et Büyük veri ve liderlik

Büyük Veri ve Analitik

                Büyük Veri Analitik, verilerin veya istatistiklerin bilgisayarla sistematik analizi ve bu analizden elde edilen bilgiler olarak tanımlanabilir. Üretilen verilerin hacminin ve çeşitliğinin artışı ve bunları işleme yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak önemi artmaktadır. Örneğin, veri analitiği uygulanmadan bir süpermarket zincirinin satın alma bölümü hangi ürünlerin hangi miktarlarda satın alması gerektiğine karar verirken zorlanacaktır. Web trafiği… Okumaya devam et Büyük Veri ve Analitik