Büyük veri ve liderlik

O kadar çok veri üretiyoruz ki; araştırmacıların geneli ekonomi, siyaset veya toplumbilim gibi konularda birkaç yıl sonra neler olacağını kestirmekte zorlanıyor.

Bir nevi insanların geleceği görme çabası yeni değildir. Ancak, toplumların nasıl gelişeceğini anlamaya dönük bilimsel yaklaşımlar ancak sadece son birkaç yüzyıldır sistematik olarak kullanılmaya başlamış ve bugüne kadar pek de fazla başarılı olamamıştır. Muazzam boyutlarda verinin toplanabilmesi ve bunları işleyecek yöntemlerin geliştirilmesi konuyu başka bir açıdan ele almaya imkân sağlamaktadır.

                Hemen hemen sorunun yanıtını yakalayabileceğimiz bir veri dünyasından bahsediyoruz. Fakat uygun yöntemlerle analiz edilmeyen veriler veya yetersiz verilerle yapılan analizler sonuç üretemez. Esasen konunun üçüncü bir boyutu daha vardır. Liderlik! Büyük veri henüz cevabı bilinmeyen sorulara cevap sağlayabilir. Büyük verinin temel rol oynadığı bu uygulamalarda unutulmaması gereken konu büyük veri ve analizin asla birbirinden ayrılmadığıdır.  Analiz ve veri… Sağlıktan, turizme, finansa… büyük verinin vereceği cevaplarının tür etkiler yapacağını henüz bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey değişime yol açacaklarıdır. Ancak, değişimin tam potansiyelini gerçekleştirecek olanlar liderlerdir.

Konuyu sadece verimin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi ya da yeni işler yaratılması gibi açılardan ele almak doğru olmaz. Büyük veri uygulamalarının işgücü ihtiyacını azaltması sonucu ortaya çıkabilecek büyük ölçekli işsizlik, özel hayatın ve kişisel verilerin korunması, ya da bilgi teknolojilerine erişimin eğitim ve gelir seviyesiyle doğru orantılı olduğu olgusunun getireceği eşitsizlikler gibi çok sayıda toplumsal sorunla da ilgilenilmesi gerekecektir.