Bunların cevaplarını biliyor musunuz?

Her dijital dönüşüm toplantısından önce; “Neleri hazırladınız?” diye bir soru yöneltiyorum. Aslında anlamaya çalıştığım basit görünen ama tabir yerindeyse “dipsiz kuyu” olan sorulara yanıt aranıp aranmadığını öğrenmektir. Bir çok kuruluşta bu sorular ardı ardına sorulduğunda sonuç sil baştan tekrar başlıyoruz oluyor. Şimdi size de benzer soruları sormak istedim. Bu soruların net ve kaynaklı yanıtlarını biliyor… Okumaya devam et Bunların cevaplarını biliyor musunuz?

Başlamadan önce değerlendirin

Dijital dönüşüm yol haritası dijital işletme olmaya giden yolda ihtiyaç duyulacak büyük ve karmaşık dönüşümlerin yönetimine yardımcı olması için bir kaç konu başlığını not ederek sizlerle paylaşmak istedim. Dijital Yetenek Değerlendirmesi İşletmeler ilk olarak dijital teknolojiden yararlanmada ne durumda olduklarını tespit etmelidir. Dijital olgunluk modeli temelinde her dijital yetenek ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu analizde İş… Okumaya devam et Başlamadan önce değerlendirin

Endüstri 4.0 Beklentiler, Faydalar

Üretim sistemlerindeki gelişmeler ve yenilikçi teknolojiler yeni ürünlerin ve hizmetlerin pazara sunulmasını çabuklaştırmaktadır.  Siber Fiziksel sistemler müşteriler ve içinde bulundukları ortamla doğrudan etkileşim vasıtasıyla ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasına izin verecek ve tüm taraflara fayda sağlayacaktır.   Makineler arası iletişim kapasitesinde son dönemde gözlenen artış Nesnelerin İnternetinin geleceğinin habercisidir. Temelini gruplar ve nesneler ile algılayıcılar ve işleticilerin… Okumaya devam et Endüstri 4.0 Beklentiler, Faydalar

Endüstri 4.0’a Yönelik Tavsiyeler

Hem imalat teknolojisinin giderek karmaşık hale gelmesi hem de gerekli insan kaynağının tedarikindeki sorunlar endüstri projelerini çıkmaza sokabilir. Hedef verimlilik yanında daha etkin rekabet olmalıdır. Geleneksel yaklaşım müşteriler için en iyisini sunmak değil en düşük imalat fiyatını elde etmektir.  Rekabet için entegrasyon kapasitesi olan yenilikçi ürünler hedeflenmelidir ve üretim kapasitesi ve esnekliği müşterilerin değişen ihtiyaçlarına… Okumaya devam et Endüstri 4.0’a Yönelik Tavsiyeler

Endüstri 4.0 için Dönüşüm için satır başları

Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan dijital dönüşüm hızlı, tek seferlik bir çözüm olmayıp uzun vadeli bir bağlılık ve vizyon gerektirir. Bu konuda altı aşamalı bir yaklaşım örneği aşağıda sunulmaktadır. Dijital durumunuzu değerlendirin – Başlangıç noktası kuvvetli ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve mevcut dijital durumun tüm yönleriyle tespit edilmesi olmalıdır. Fırsatları ve tehditleri tanımlayın – Şirketleri Endüstri… Okumaya devam et Endüstri 4.0 için Dönüşüm için satır başları

Endüstri 4.0 ve Üretim Organizasyonunda Dijital Dönüşüm için Gerekler

Yeni endüstri devrimi sadece yeni araçların ve sistemlerin uygulanması değildir, üretim şirketlerinin organizasyonunda da aşağıda belirtilen derin değişimler gerekecektir.        Değişimin hem sıklığı hem yoğunluğu arttıracak olan Endüstri 4.0 yönetimde de dağıtılmış yapılar ve sanal işbirliklerine doğru bir kayma getirecektir. Dijital dönüşümde insan boyutu en az teknik boyut kadar önemlidir. Endüstri 4.0’ın başlangıç noktası dijitale… Okumaya devam et Endüstri 4.0 ve Üretim Organizasyonunda Dijital Dönüşüm için Gerekler

Endüstri 4.0 ve Zorluklar

Nesnelerin tanımlanması ve anlaşılması, otonom şekilde tamamen veya kısmen planlama yapılması ve diğer bilgi kaynaklarıyla etkileşim sağlanması çevreye ilişkin öz öğrenme kapasitesi geliştirilmesi yeni dönemde karşılaşılacak mühendislik zorlukları arasındadır. Araştırma, geliştirme ve üretimde sinerjilerin birleştirilmesi üretimin dağıtılmasını ve herhangi bir araştırma veya üretim merkezinin istenilen yerde kurulabilmesini sağlayacaktır. Özelleştirilmiş, esnek ve dinamik üretim yaklaşımı piyasanın… Okumaya devam et Endüstri 4.0 ve Zorluklar

Endüstri 4.0 için Dijital Yetenekler

Endüstri 4.0’ın sunacağı fırsatlardan yararlanabilmek dijital teknolojilerde yetkinlik gerektirmektedir. Gelişmiş analitik – Siber fiziksel sistemler ve akıllı ürünler veri miktarını üstel olarak attıracaktır. Gelişmiş analitik çözümler üreticilerin operasyonel süreçlerini ve performanslarını izlemesine, sorunlu alanları belirlemesine ve geleceğe ilişkin tutarlı tahminler yapmasına imkan verecektir. Bulut hesaplama – Depolanması ve işlenmesi gerekli veri miktarının sürekli artması bulut… Okumaya devam et Endüstri 4.0 için Dijital Yetenekler

Endüstri 4.0, Bizi neler bekliyor?

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler yeni kurulan çok sayıda şirketin hızla büyümesi ve birçok büyük şirketin gerilere düşmesine yol açmıştır. Endüstri 4.0 üretim sektöründeki değişkenliği daha da arttıracaktır. Bu yeni endüstri dönemine en iyi uyum sağlayacak dönüşümü nasıl gerçekleştirecekleri şirketlerin önünde önemli bir problem olarak durmaktadır. Üretimde geleceğin iş modeli büyük ölçüde özelleştirilmiş değer sunmaya ve sunulan… Okumaya devam et Endüstri 4.0, Bizi neler bekliyor?

Endüstri 4.0,Siber Fiziksel Sistemler

Siber Fiziksel sistemler ve Nesnelerin İnterneti arasındaki sınır açık şekilde belirlenmemiştir. Siber Fiziksel sistemler en genel şekliyle insanların özel bir beceri veya eğitim gerekli olmadan karmaşık görevleri yerine getirebilmesine izin veren sistemler olarak tanımlanabilir.   Fiziksel bileşenleri internet ve bulutu kullanarak gerçek dünya ile entegrasyona ve etkileşime izin verir. Üretim ekipmanları ve ürünlerin kendilerinde üretimin… Okumaya devam et Endüstri 4.0,Siber Fiziksel Sistemler