Endüstri 4.0 Beklentiler, Faydalar

Üretim sistemlerindeki gelişmeler ve yenilikçi teknolojiler yeni ürünlerin ve hizmetlerin pazara sunulmasını çabuklaştırmaktadır. 

Siber Fiziksel sistemler müşteriler ve içinde bulundukları ortamla doğrudan etkileşim vasıtasıyla ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasına izin verecek ve tüm taraflara fayda sağlayacaktır.  

Makineler arası iletişim kapasitesinde son dönemde gözlenen artış Nesnelerin İnternetinin geleceğinin habercisidir.

Temelini gruplar ve nesneler ile algılayıcılar ve işleticilerin birleştirilmesinin oluşturduğu kavram ayrıca tedarik zincirinin her aşamasındaki oyuncuların sisteme entegre olabilecekleri teknolojik kapasiteye sahip bulunmalarını gerektirmektedir.

Verimlilik

Şirketler karar verme, operasyon kontrolü, süreç optimizasyonu gibi konular için gerçek zamanlı bilgi kullanımıyla yeni çağın sunduğu fırsatlardan yararlanmak istemektedir. Bilgilerin hem ayrı ayrı hem de birlikte işlenebilmesi kabiliyeti üretim esnekliği sayesinde endüstri verimliliği getirecektir. Elde edilen bilgilere uygun planlama ile üretim için elzem olmayan kayıplar ve operasyonlar elimine edilerek verimlilik artışı sağlanabilir.[8]

Bakım

Verimliliği arttırmanın diğer bir yolu daha etkin bakım ile üretimde hesapta olmayan durmaların azaltılması veya önlenmesidir. Sisteme ait tüm verileri alan algılayıcılar, verilerin uzaktan müdahale dahil bakım ve arıza önleme amaçlı kullanılması, olası arızaların önceden bildirilmesi bu yöndeki gelişmeler olacaktır. Bugün bakım teknisyenlerinin olay yerine giderek yaptığı bakım ve onarım çalışmaları gelecek yıllarda merkezdeki teknisyenlerin uzaktan müdahaleleriyle gerçekleşecek, uzun vadede ise otonom sistemler tarafından yapılacaktır.

Ürün

Ürünün kendisi tedarik zincirinde ve kullanım ömrü boyunca bilgi kaynağı olacaktır. Makineler arası iletişim üretim sırasında manuel ve otomatik eylemleri basitleştirecek ve sürekli güncel bilgiler sağlayacaktır. Bu ekipmanlar yazılım güncelleme kapasitesine sahip ancak minimum donanım güncellemesiyle uzun süreler boyunca çalışabilecek özellikte olacaktır.

Fırsatlar

Akıllı ekipman sistemleri yeni iş modelleri için fırsat sunacaktır. Bir iş modeli şirketin ekonomik kazanımlar elde etmesini sağlar ve talebin bunu maksimize edeceği noktada katma değerli zincirin endüstriyle etkileşimini temsil eden bir yapı oluşturacaktır.  Giderek daha rekabetçi olan pazara yeni iş modelleri, ürünler ve hizmetler geliştirmelidir.

Yeni İstihdam

Üretimin dağıtılması iletişim ve bilgi ağları sayesinde teknolojik bilgiye erişimin kolaylaştırır ve dolaylı istihdamı destekler. Otomasyon belirli sektörlerde işgücü ihtiyacını azaltırken örneğin bilgi teknolojilerinde destek ve hizmet gibi yeni iş sahaları açacaktır.

[8] VTT (2013): Productivity Leap with IoT, VTT Technical Research Centre of Finland.