Otonomlar…Kendi kendine giden araçlardan uçan arabalara…

eçtiğimiz günlerde Subaru’da otonom araçlarını test etmek için onay aldı. Listeyi incelediğimizde oldukça fazla firmanın otonom araçları test ettiğini görüyoruz. Bunun yanında otonom araçların kaza tutanakları da ilerlemeyi açıkça gösteriyor. Radarlar, algılayıcılar, tarayıcılar, GPS teknolojileri ve gelişmiş algoritmaların desteklediği otonom araçların büyük ölçekli ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olacağı aşikardır. Teknik zorluklar, yasal düzenlemeler, altyapı engelleri gibi konular… Okumaya devam et Otonomlar…Kendi kendine giden araçlardan uçan arabalara…

ATM’ler çıktı diye bankacılık ölmedi!

“Hocam, okudukça işsiz mi kalacağız diye düşünüyorum.” diye bir mesaj aldım. Cevabım; ATM’ler çıktı diye bankacılık ölmedi! oldu. Konuyu biraz daha açmak istedim. Siber fiziksel sistemler; bilişsel imalat, robotik, nesnelerin interneti, yapay zeka vb. gibi alanlardaki ilerlemelerin etkileri her alanda artıyor. Artık otonom sistemleri konuşmaya başladığımızda bu gelişmelerin insanların rolünü nasıl etkileyeceği üzerinden yoğun tartışmalara başlamalıyız. Bu konuda… Okumaya devam et ATM’ler çıktı diye bankacılık ölmedi!

Üretimde “anlık” dönem

Yüzlerce fabrikanın anlık olarak etkileşim halinde bir harmoni ile üretmesi.. Durun böyle başlamıyoruz. Endüstri 4.0’ın en önemli unsurlarından biri siber-fiziksel üretim tesisleridir. Bu tesisler; algılayıcılar, robotik araçlar, büyük veri, otomasyon, sanal gerçeklik, katmanlı imalat, öğrenen makina, bulut gibi yeni teknolojilerin desteğiyle üretim kavramını yeniden tanımlıyor. Endüstri 4.0’ın en temel özelliği, açık ve son teknolojiye ait… Okumaya devam et Üretimde “anlık” dönem

Üretime Yapay Zeka Katmak…

Makinelerin kendi kendine, ne zaman başlayıp, ne zaman duracağını, ne üreteceğini, neye ihtiyacı olduğunu bilen, buna karar veren /yönlendiren /aksiyon alan bir üretim döneminin eşiğindeyiz. Bilişsel bilişim; makine öğrenimi, akıl yürütme, doğal dil işleme, konuşma, görüntü işleme, insan-bilgisayar etkileşimi, diyalog ve anlatı üretimi (narrative generation) gibi yapay zeka ve sinyal işleme konularını kapsamaktadır. Başka bir… Okumaya devam et Üretime Yapay Zeka Katmak…

Endüstri 4.0 Beklentiler, Faydalar

Üretim sistemlerindeki gelişmeler ve yenilikçi teknolojiler yeni ürünlerin ve hizmetlerin pazara sunulmasını çabuklaştırmaktadır.  Siber Fiziksel sistemler müşteriler ve içinde bulundukları ortamla doğrudan etkileşim vasıtasıyla ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasına izin verecek ve tüm taraflara fayda sağlayacaktır.   Makineler arası iletişim kapasitesinde son dönemde gözlenen artış Nesnelerin İnternetinin geleceğinin habercisidir. Temelini gruplar ve nesneler ile algılayıcılar ve işleticilerin… Okumaya devam et Endüstri 4.0 Beklentiler, Faydalar

Endüstri 4.0’a Yönelik Tavsiyeler

Hem imalat teknolojisinin giderek karmaşık hale gelmesi hem de gerekli insan kaynağının tedarikindeki sorunlar endüstri projelerini çıkmaza sokabilir. Hedef verimlilik yanında daha etkin rekabet olmalıdır. Geleneksel yaklaşım müşteriler için en iyisini sunmak değil en düşük imalat fiyatını elde etmektir.  Rekabet için entegrasyon kapasitesi olan yenilikçi ürünler hedeflenmelidir ve üretim kapasitesi ve esnekliği müşterilerin değişen ihtiyaçlarına… Okumaya devam et Endüstri 4.0’a Yönelik Tavsiyeler

Endüstri 4.0 için Dönüşüm için satır başları

Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan dijital dönüşüm hızlı, tek seferlik bir çözüm olmayıp uzun vadeli bir bağlılık ve vizyon gerektirir. Bu konuda altı aşamalı bir yaklaşım örneği aşağıda sunulmaktadır. Dijital durumunuzu değerlendirin – Başlangıç noktası kuvvetli ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve mevcut dijital durumun tüm yönleriyle tespit edilmesi olmalıdır. Fırsatları ve tehditleri tanımlayın – Şirketleri Endüstri… Okumaya devam et Endüstri 4.0 için Dönüşüm için satır başları

Endüstri 4.0 ve Üretim Organizasyonunda Dijital Dönüşüm için Gerekler

Yeni endüstri devrimi sadece yeni araçların ve sistemlerin uygulanması değildir, üretim şirketlerinin organizasyonunda da aşağıda belirtilen derin değişimler gerekecektir.        Değişimin hem sıklığı hem yoğunluğu arttıracak olan Endüstri 4.0 yönetimde de dağıtılmış yapılar ve sanal işbirliklerine doğru bir kayma getirecektir. Dijital dönüşümde insan boyutu en az teknik boyut kadar önemlidir. Endüstri 4.0’ın başlangıç noktası dijitale… Okumaya devam et Endüstri 4.0 ve Üretim Organizasyonunda Dijital Dönüşüm için Gerekler

Endüstri 4.0 ve Zorluklar

Nesnelerin tanımlanması ve anlaşılması, otonom şekilde tamamen veya kısmen planlama yapılması ve diğer bilgi kaynaklarıyla etkileşim sağlanması çevreye ilişkin öz öğrenme kapasitesi geliştirilmesi yeni dönemde karşılaşılacak mühendislik zorlukları arasındadır. Araştırma, geliştirme ve üretimde sinerjilerin birleştirilmesi üretimin dağıtılmasını ve herhangi bir araştırma veya üretim merkezinin istenilen yerde kurulabilmesini sağlayacaktır. Özelleştirilmiş, esnek ve dinamik üretim yaklaşımı piyasanın… Okumaya devam et Endüstri 4.0 ve Zorluklar

Endüstri 4.0 için Dijital Yetenekler

Endüstri 4.0’ın sunacağı fırsatlardan yararlanabilmek dijital teknolojilerde yetkinlik gerektirmektedir. Gelişmiş analitik – Siber fiziksel sistemler ve akıllı ürünler veri miktarını üstel olarak attıracaktır. Gelişmiş analitik çözümler üreticilerin operasyonel süreçlerini ve performanslarını izlemesine, sorunlu alanları belirlemesine ve geleceğe ilişkin tutarlı tahminler yapmasına imkan verecektir. Bulut hesaplama – Depolanması ve işlenmesi gerekli veri miktarının sürekli artması bulut… Okumaya devam et Endüstri 4.0 için Dijital Yetenekler