Endüstri 4.0’a Yönelik Tavsiyeler

Hem imalat teknolojisinin giderek karmaşık hale gelmesi hem de gerekli insan kaynağının tedarikindeki sorunlar endüstri projelerini çıkmaza sokabilir. Hedef verimlilik yanında daha etkin rekabet olmalıdır. Geleneksel yaklaşım müşteriler için en iyisini sunmak değil en düşük imalat fiyatını elde etmektir.  Rekabet için entegrasyon kapasitesi olan yenilikçi ürünler hedeflenmelidir ve üretim kapasitesi ve esnekliği müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yanıt olarak ürünleri uyarlamaya ve üretim miktarlarını ayarlamaya izin vermelidir.

Yeni yaklaşım karlılığı yüksek katma değer üreterek elde etmeyi amaçlamaktadır. Kaynakların sınırlı olması ve işletmelerin hedeflerinin stratejiye uygun şekilde belirlenmesi aşağıdakiler gibi bazı konuları ortaya çıkarmaktadır:

Fonlama

Teknolojik değişimler ekonomik bakımdan belirsiz bir ortam ortaya çıkarır. Ortak bir hedef olmadan başarı garanti değildir. İnovasyon ve finansman arasındaki ilişki dinamik bir bağlamda analiz edilmelidir. Şirketlerin büyüklükleri, çalışma alanları gibi farklılıkları farklı finansman modelleri gerektirebilir. Stratejinin en çok odaklanması gereken konu yenilikçi endüstri şirketlerinin finansmanının altyapısını oluşturmak olmalıdır.

Pazar odaklanması

Stratejik yönetimin hedefi belirli bir pazarda liderlik olmalıdır. Pazar liderlerinin rakiplerinden daha fazla pazar gücü ve rekabet avantajı olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Ancak, belirsizlik ve istikrarsızlık yeni norm olduğu için bu yöndeki planlamalar giderek zorlaşmaktadır. Bu değişkenliğin üstesinden gelmenin bir yolu işlemelerin kendilerini değişimlere uyacak şekilde yeniden yapılandırmalarıdır. Yeni pazarlar, yeni ve güçlenen rakipler endüstri tedarik zincirlerinin sürekli olarak yeniden modellenmesini zorlamaktadır.

Altyapı

Altyapıya yatırımlar özel sektör ortaklığıyla sinerji içinde kamu tarafından fonlanmalıdır. Altyapı tek başına katma değer yaratmak için yeterli olmamasına rağmen ülke içindeki tedarik zinciri ağında ciddi engeller ortaya çıkararak ülke endüstrisinin rekabetçiliği üzerinde olumsuz etki yapacaktır.

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon doğrusal değil karmaşık bir süreçtir ve bu nedenle yönetimi geniş bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Doğru planlama ve yönetim olmadan inovasyon beklentileri karşılamayabilir. İnovasyon başarısı yeni ürün veya hizmetin pazara doğru zamanda sunulmasına bağlıdır ancak sadece kısa vadeli fırsatlara odaklanmak da doğru yaklaşım değildir.

İnsan Kaynakları

İnsan sermayesi büyük önem taşımasına rağmen endüstri sektöründe tüm dünya genelinde gerekli becerilere sahip insan gücü açığı vardır ve gelişmekte olan ülkelerin büyümeye devam etmesiyle bu açığın daha da artması beklenmektedir. İnsanlara inovasyon becerileri kazandırmak zaman ve kaynak yatırımı yapılmasını gerektirmektedir.