Endüstri 4.0 için Dönüşüm için satır başları

Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan dijital dönüşüm hızlı, tek seferlik bir çözüm olmayıp uzun vadeli bir bağlılık ve vizyon gerektirir. Bu konuda altı aşamalı bir yaklaşım örneği aşağıda sunulmaktadır.

  • Dijital durumunuzu değerlendirin – Başlangıç noktası kuvvetli ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve mevcut dijital durumun tüm yönleriyle tespit edilmesi olmalıdır.
  • Fırsatları ve tehditleri tanımlayın – Şirketleri Endüstri 4.0’ın kendi sektörleri için sağlayacağı fırsatları ve tehditleri bilmelidir. Bu yöndeki değerlendirme değişen müşteri talepleri, yeni dinamikler, dijital uygulamalar gibi konuları içermelidir.
  • Endüstri 4.0 vizyonunuzu ve stratejinizi belirleyin – Yeni döneme ilişkin olarak şirketin gelecekteki konumunu netleştiren ve tüm yönetim tarafından paylaşılan bir vizyon geliştirilmelidir. Bu vizyon temelinde gelecekte değerin nasıl yaratılacağını, kısa ve uzun vadeli hedefleri tanımlayan strateji geliştirilmelidir.
  • Dönüşüm sahalarının önceliklerini tespit edin – Endüstri 4.0’ın gerçekleştirilmesi karmaşık bir süreç olacaktır ancak mevcut süreçlere ve sistemlere bağlı olarak bazı sahaların dönüştürülmesi daha öncelikli veya daha kolay olabilir.
  • Endüstri 4.0 yol haritanızı hazırlayın – Yukarıdaki analizler temelinde dönüşüm evrelerinin ayrıntılarını içeren ve yapılacak uygulamaları somutlaştıran bir yol haritası hazırlanmalıdır.
  • Dönüşümü uygulayın ve sürdürülebilirliğini sağlayın – Uygulamada en büyük zorluk rollerin ve sorumlulukların yeniden biçimlendirilmesi olacaktır. Özellikle BT hizmet sağlayıcısı olarak değil değer zincirindeki iş ortağı olarak yeniden konumlandırılmalıdır.