Endüstri 4.0 ve Üretim Organizasyonunda Dijital Dönüşüm için Gerekler

Yeni endüstri devrimi sadece yeni araçların ve sistemlerin uygulanması değildir, üretim şirketlerinin organizasyonunda da aşağıda belirtilen derin değişimler gerekecektir.       

Değişimin hem sıklığı hem yoğunluğu arttıracak olan Endüstri 4.0 yönetimde de dağıtılmış yapılar ve sanal işbirliklerine doğru bir kayma getirecektir. Dijital dönüşümde insan boyutu en az teknik boyut kadar önemlidir.

Endüstri 4.0’ın başlangıç noktası dijitale ilişkin kapsamlı bir vizyon geliştirmektir. Dönüşümün başarılı yönetimi için yeterli kaynaklar ayrılmalı, erken aşamada öğrenme için pilot projeler uygulanmalı, liderler ve yöneticiler aynı anda çok sayıda projeye odaklanmamalıdır. Yeni dönem çalışanların becerilerinde de değişim gerektirecektir.

Örneğin makine operatörlerinin üretim verilerini analiz edebilme ve bunlardan sonuç çıkarabilme becerilerine sahip olmaları gerekecektir.

Endüstri 4.0’ın getireceği yıkım getiren yenilikler, sürekli ve tahmin edilemeyen değişimlerin belirlediği rekabetçi bir ortamda gelişebilme yeteneği olarak ifade edilebilen çevikliğin önemini daha da arttırmaktadır. Üretimde çeviklik temelli işletim modelleri dört koşulu sağlamalıdır: Dağıtılmış, Modüler, Sınırlardan arındırılmış ve Esnek olmalıdır.

Yönetim ve Süreçler

                Endüstri 4.0 gibi derin bir dönüşüm sadece tutarlı bir yönetimle başarılı ve sürdürülebilir olur. Bunun için eşgüdümü olmayan aşağıdan yukarı girişimler yeterli olmayacaktır ve net bir yukarıdan aşağı yönetim gereklidir. Bu konuda Dijital Dönüşüm Lideri gibi yeni pozisyonlar tesis etmek, iş ve BT işlevleri arasında dönüşümü yavaşlatan ayrılığa son vererek BT’yi işin merkezi bir kısmı olarak görmek gibi girişimler gerekebilir. Üst düzey vizyonun günlük işlere yansıdığından emin olmak için üst düzey yöneticiler girişimlerin yönetimine katılmalıdır.

Dijital Altyapı

Hem fiber optik kablolar veya mobil ağlar gibi kamusal altyapılar hem de şirketlerin kendi BT altyapıları endüstride ortaya çıkan yeni imkanların bir ölçüde gerisinde kalmaktadır. Şirketlerin kamusal altyapı konusunda fazla etkisi olmamakla birlikte kendi dijital altyapıları aşağıdaki dört özelliği sağlamalıdır:

  • Güvenli
  • Güvenilir
  • Güçlü
  • Ölçeklendirilebilir