Endüstri 4.0,Siber Fiziksel Sistemler

Siber Fiziksel sistemler ve Nesnelerin İnterneti arasındaki sınır açık şekilde belirlenmemiştir. Siber Fiziksel sistemler en genel şekliyle insanların özel bir beceri veya eğitim gerekli olmadan karmaşık görevleri yerine getirebilmesine izin veren sistemler olarak tanımlanabilir.  

Fiziksel bileşenleri internet ve bulutu kullanarak gerçek dünya ile entegrasyona ve etkileşime izin verir. Üretim ekipmanları ve ürünlerin kendilerinde üretimin yönetimine ilişkin tüm üretim çevrimi, enerji yönetimi ve diğer gerekler hakkındaki verileri toplama, depolama, işleme ve dağıtma imkanı sunmalıdır.

Siber fiziksel sistemlerin dinamik sürekli zaman ve ayrık olaylarda etkileşen hesaplama ve fiziksel süreçlerin entegrasyonu olduğu söylenebilir.[5]  Diğer bir değişle gerçek dünyadaki nesnelerin ve davranışların bilgisayar ortamında oluşturulan sanal ortamdır. Fakat şu anki ağlar ve hesaplama imkanları fiziksel süreçleri hesaplamayla birleştirebilen soyutlama seviyesini sunmamaktadır.

Otonom şekilde karar vermeyi etkin şekilde desteklemek için öğrenme kapasitesi ve güncel bilgiler sağlamalıdır. SFS ile çok çeşitli algılayıcı girdileri ve işletici çıktılarının tek bir çerçeve içinde yönetimine imkan veren altyapıyı oluşturmalıdır.

Bilişsel iletişim teknolojileri ile Siber Fiziksel sistemler doğal dil kullanan ve bilgilere entegre otonom varlıklar kullanarak insanların niyetlerini tanıma ve anlama kabiliyetine sahip bulunmalıdır. Bu durum istenilen eylemin gerçek zamanlı karar vermeye gerek kalmadan operasyonel bilgi temelinde yerine getirilebilmesini sağlar.