Başlamadan önce değerlendirin

Dijital dönüşüm yol haritası dijital işletme olmaya giden yolda ihtiyaç duyulacak büyük ve karmaşık dönüşümlerin yönetimine yardımcı olması için bir kaç konu başlığını not ederek sizlerle paylaşmak istedim.

Dijital Yetenek Değerlendirmesi

İşletmeler ilk olarak dijital teknolojiden yararlanmada ne durumda olduklarını tespit etmelidir. Dijital olgunluk modeli temelinde her dijital yetenek ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu analizde İş Dönüşüm Yönetimi Metodolojisi gibi sistematik yaklaşımlar kullanmak daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

Fayda Analizi

Dijital kullanım senaryoları işte ve organizasyonda yapacakları etki bakımından analiz edilmelidir. Sağlanacak faydalar sorunları çözmeye veya kısıtlamaların üstesinden gelmeye dönük olabileceği gibi yeni yetenekler veya fırsatlar sunan inovasyonlar şeklinde de olabilir.

İş Önceliği Değerlendirmesi

Bazı dijital dönüşümlerin önemli etkisi olurken diğerleri göreceli olarak küçük sorunlara yöneliktir. Sağlanacak faydalar maliyetleri ile dengelenerek öncekileri belirlenmelidir. Uygulanması büyük çaba gerektirmesine rağmen küçük faydalar sağlayacak senaryolar yerine düşük maliyetle önemli faydalar sağlayacak faaliyetlere ağırlık verilmelidir. Büyük fayda sağlayacak ama maliyeti de yüksek olan senaryolar daha dikkatli analiz ve uygulama gerektirir.

Dijital Dönüşüm Yol Haritası

Dönüşüm senaryolarının faydaları ve maliyetleri belirlendikten sonra dijital dönüşüm yol haritası tanımlanmalıdır. Yol haritası zaman, maliyet, elde edilecek eki gibi unsurları içermelidir. Örneğin beş yıllık bir yol haritası dijital yeteneklerin bazıları ya da tümü için ulaşılacak hedefler ve hedeflerin gerçekleşme sürelerini içerebilir.

İş Senaryosu Geliştirme

Son adım gerçekleştirilecek iş senaryolarını geliştirmektir. İş senaryoları gerekli yatırımın değerini açıklamalı ve öngörülen değerin elde edilebileceğini kanıtlamalıdır. Bu tür bir iş senaryosu yöneticilere dönüşümü hayata geçirip geçirmeme konusundaki son kararlarında yardımcı olacaktır.

Aslında bir çok başlık daha eklenebilir ama başlarken; önce yetenekleri, faydayı, öncelikleri, yol haritasını ve senaryoları oluşturarak dönüşüme hazırlanmanın daha faydalı olacağı kanaati ağır bastığını söyleyebilirim.