Önce İnsan – Önce dijital

Neden kurumları dönüştürdüğümüzü analiz ederken tüm sonuçlar daha iyi müşteri deneyimine çıkıyor. Ardından kar maliyet vb.. bir sürü unsur daha geliyor. Gelin dönüşümün üç saç ayağına beraber bakalım.

Müşteri

Dijital teknolojiler kullanılarak birçok değişim gerçekleştirilebilir ama tüm bunların nihai hedefi daha iyi müşteri deneyimidir. Dijital işletmeler daha iyi müşteri deneyimi için bilgi ve teknolojiden yararlanır. Operasyonların ve verimliliğin optimizasyonuna yönelen geleneksel iş modelinden farklı olarak müşteri deneyimi ile ürünler ve hizmetlerde inovasyona ağırlık verirler. Gelişmiş veri toplama ve analiz etme yetenekleri değer katan ürünleri ve hizmetleri rakiplerinden daha iyi anlamalarını sağlar. Dijital işletmeler için müşteri işin en önemli varlığı değil işin kendisidir.

Bilgi Teknolojileri

Geleneksel tedarik zinciri ham maddeden satışa kadar göreceli olarak düz bir çizgide ilerler. Yeni dönemde işletmenin iç operasyonları ile pazarlar, rakipler, ortaklar, müşteriler gibi diğer unsurlardan oluşan ekosistemi arasındaki sınır hızla ortadan kalkmaktadır. Bu ekosistemde yoğun bilgi akışı gerçekleşir ve bu bilgi akışının temelinde BT bulunur. Dijital işletmeler BT ile insanlar, bilgi, malzeme, kaynak, tesisler ve benzerleri arasındaki bilgi akışını optimize ederek değer yaratmaya çalışır.

İş

Dijital teknolojiler gerçek güçlerini tek başlarına değil işletmelerin bunları işlerini dönüştürmek üzere ne derece entegre ettiği ve nasıl kullandığına bağlı olarak gösterir. Dijital işletme olmak basitçe dijital teknolojileri daha fazla kullanmak değildir. Asıl önemli olan kurum içinde dijitale uygun stratejik ve kültürel değişimi gerçekleştirmektir. “Önce dijital” felsefesinin yerleştirilmesi basit bir süreç değildir. Dijital dönüşümde stratejiden çok teknolojiye odaklanmak birçok işletmenin düştüğü bir tuzaktır. Hedef yeni teknolojileri uygulamak değil işletmeyi yeni teknolojilerin sunduklarından yararlanacak şekilde dönüştürmek olmalıdır.