Bunların cevaplarını biliyor musunuz?

person in gray shirt holding white printer paper

Her dijital dönüşüm toplantısından önce; “Neleri hazırladınız?” diye bir soru yöneltiyorum. Aslında anlamaya çalıştığım basit görünen ama tabir yerindeyse “dipsiz kuyu” olan sorulara yanıt aranıp aranmadığını öğrenmektir. Bir çok kuruluşta bu sorular ardı ardına sorulduğunda sonuç sil baştan tekrar başlıyoruz oluyor.

Şimdi size de benzer soruları sormak istedim. Bu soruların net ve kaynaklı yanıtlarını biliyor musunuz?

Müşteriler

Dijital müşterilerinizin ihtiyaçlarını biliyor musunuz?

Müşterilerinizin dijital kanallarda sizinle nasıl etkileşim kurmak istediğini biliyor musunuz?

Satış ve pazarlama stratejileriniz dijital kanallardan yeni müşteriler kazanmak için uygun mu?

Strateji

Mevcut dijital kapasitenizi değerlendirdiniz mi?

Dijital fırsatları ve riskleri tanımladınız mı?

Hedefiniz ve yol haritanız belli mi?

Yönetim

Anahtar paydaşlar kimler?

Dijital dönüşümün lideri belirlendi mi?

Zaman ve finansman gerekleri analiz edildi mi?

Ekip

Farklı bölümlerdeki dönüşüm ekipleri belirlendi mi?

Farklı ekiplerin görevleri ve iletişim kanalları düzenlendi mi?

Teknoloji

Doğru teknoloji ve altyapıya sahip misiniz?

Teknoloji ve altyapıda değişim gerekiyorsa bu yöndeki ihtiyaçlar belirlendi mi?

Kültür

Dönüşümün kurumsal kültür üzerindeki etkisine yönelik tedbirler alındı mı?

Eğitim ihtiyaçları tespit edilip gerekli destekler sağlandı mı?

Ölçüm

Dönüşümü izlemede kullanılacak metrikler ve anahtar performans göstergeleri tanımlandı mı?

Dönüşümün başarılı olup olmadığı nasıl belirlenecek?