Endüstri 4.0 için Dijital Yetenekler

Endüstri 4.0’ın sunacağı fırsatlardan yararlanabilmek dijital teknolojilerde yetkinlik gerektirmektedir.

Gelişmiş analitik – Siber fiziksel sistemler ve akıllı ürünler veri miktarını üstel olarak attıracaktır. Gelişmiş analitik çözümler üreticilerin operasyonel süreçlerini ve performanslarını izlemesine, sorunlu alanları belirlemesine ve geleceğe ilişkin tutarlı tahminler yapmasına imkan verecektir.

Bulut hesaplama – Depolanması ve işlenmesi gerekli veri miktarının sürekli artması bulut hesaplamanın önemini arttırmaktadır. Bulut teknolojisi veri ve analiz sonuçlarının her yerden erişilebilir olmasını, kullanıcıların üst seviye aygıtlara ihtiyaç duymamasını, dijital teknolojilere yapılacak yatırımın azaltılabilmesini sağlayacaktır.

Mobil – Mobil teknolojiler tüm kablosuz bağlantı türlerini içerir. Endüstri 4.0’da gerçek zamanlı veri iletimi, etiketleme, nesneler arası iletişim gibi konuların destekleyeceği üretim ortamları için mobil internet hayati önem taşımaktadır.

Makine-makine iletişimi – Siber fiziksel sistemler arasında karşılıklı olarak bilgi alışverişine imkan veren teknolojileri ifade eder. Gelişmiş algılayıcılar ve işleticiler sayesinde elde edilecek anlamlı bilgiler üretimde performans yönetiminden tamamen yeni iş modellerine kadar birçok gelişme getirecektir.

3B yazıcılar – 3B yazıcı teknolojisinin yavaş üretim hızı, sınırlı malzeme imkanı ve yüksek maliyetleri bugüne kadar üretimde yoğun kullanımını kısıtlamıştır. Teknolojik gelişmeler bu sınırlamaları her geçen gün azaltmakta olup 3B yazıcıların üretimde kullanımı düzenli artış göstermektedir. Özelleştirilmiş ürünlerin verimlilik dezavantajını ortadan kaldırma, hızlı prototip geliştirme, üretimin dağıtılarak optimum yerlerde yapılabilmesi gibi kökten değişimler ortaya çıkaracaktır.

Topluluk platformları – Topluluk platformları sosyal ağlarla sınırlı değildir. Sosyal ağlar müşteriler ve talepler hakkında veri kaynağı olarak işlev görmekle birlikte, örneğin kurumsal uygulamalara entegre edilen topluluk platformları çalışanlar arasındaki işbirliğinin desteklenmesine, çalışanlar ve müşteriler arasında daha zengin etkileşime, ağa bağlı üretim ortamının insan-insan iletişimi boyutunun iyileştirilmesine imkan tanır.

İleri robotik – Algılayıcı, görüntü işleme ve yapay zeka konusundaki gelişmeler robotların kullanım alanının genişleterek hemen her sektörde kullanılabilmesini sağlamakla kalmayacak çalışanların yanında bağımsız üretim birimleri olarak işlev görebilmelerinin de yolunu açacaktır.