Büyük veri; yeni iş gücü, yeni uzmanlar

Bugünlerde herkes anlayan biri var mı? diye soruyor…Büyük veri bazı insanları işinden ederken yeni uzmanlıklara olan ihtiyacı arttıracaktır. Veri uzmanlarına ödenen ücretler son dönemlerde düzenli şekilde artmaya başlamıştır. Bu durum bu uzmanlara olan talepteki artışı yansıtmakta olup bu trend devam edecektir. Büyük veride gerekli teknolojilerin tedarik edilmesi işin kolay kısmıdır. Yöneticiler bakımından asıl zor olan gerekli insan kaynağının tanımlanması, bulunması, geliştirilmesi ve elde tutulmasıdır.

Klasik veri tabanı yöneticilerinden fazlasını ihtiyacımız var… Yeni dönem yeni profesyoneller ortaya çıkaracaktır. Bu profesyonellerin belirli bir konuda geniş deneyim ve uzmanlıkları bulunmasa da karmaşık problemlerin çözümünde kullanabilecekleri matematik ve bilişim becerilerine sahip olacaktır. Bu yönleri onlara farklı sektörlerde, aynı sektör içinde farklı konumlarda hatta farklı ülkelerde çalışabilme imkanı sağlayacaktır. Kendilerine yönelik talepteki artış nedeniyle işsiz kalma korkuları olmayacaktır.

İşlerin maddi imkanları bu kişiler için çoğu durumda temel belirleyici olmayacaktır. Rahat çalışabildikleri bir ekibin parçası olma, fikirlerine hayata geçirebilme, etki yaratabilme ya da kendilerine yeterince değer verildiğini hissetme gibi başka öncelikleri de olacaktır.

Bu tür uzmanlar olmadan kurumların ellerinde bulunan verilerin ziyan olması kaçınılmazdır. Kurumların insan kaynakları politikalarını bu yeni profesyonellere göre gözden geçirmeleri gerekecektir. Yüksek ücretler talep etmelerine ve bir takım sorunları da beraberlerinde getirmelerine rağmen büyük veri çağında kurumlara büyük değer katacakları açıktır.

Veri uzmanları, dağıtık veri mimarı, veri bilimcisi sanırım yeni isimler yeni unvanlar zamanı… Buna alışmaya başlamamız gerekiyor