Büyük Veri…Anlamak…

Günümüzde her geçen gün daha fazla önem kazanan ‘’Büyük Veri’’ diğer adı ile ‘’Big Data’’nın uzun vadede birçok ekonomik faaliyetin gelişimini pozitif yönde etkileyebileceği varsayılıyor.

İş süreçlerinin devrimi olarak da nitelendirilen big data, şirketler tarafından büyük bir ilgili gören kriterdir. Büyük veri değişimine daha rahat adapte olan firmalar, sektördeki rakiplerine oranla çok daha avantajlı olacağı dikkate alınması gereken bir husustur. Benimde büyük veri ile başlayan yolculuğum 2010 yılına dayanıyor. ProfSocial sosyal medya dinleme analiz uygulamasını planladığımız günlerde dağıtık olan verileri anlık olarak nasıl toplanacağı, nasıl işleneceğini ve sonraki süreçlerde nasıl anlamlaştırılacağını araştırıyorduk. Geldiğimiz noktada kullanıcılar tarafından üretilen içerikler toplamının firmaya neyi yapması yada yapmaması gerektiğini üreten akıllı uygulamalara eriştik. Öyle ki; büyük veri ile paydaşı olduğunuz tüm katmanlardan, tüm kanallardan, dolaylı olarak ilgilendiren tüm bileşenlerden verileri edinerek anlamlaştırabiliyorsunuz. Bu bazen bir GPS verisi, bazen hava durumu, bazen sosyal medya verisi bazende satış belgeleri verisi olabiliyor. Hepsinin toplamı anlamsal olarak size ne yapmanız gerektiğini söyleyen bir enstrümana dönüşüyor.

Büyük, küçük tüm kurumlar için önemli avantajları beraberinde getiren büyük verinin madde madde yararlarından bahsedelim.

Yaratıcılık

Çeşitli parametrelere bağlı olarak büyük veriyi yorumlayabilen ve analitik gözlemleyebilen sistemler sayesinde tüketici talepleri, yaratıcılığı arttıran daha somut verilere düşüyor

Özellikle farklı bakış açıları kazanımında ve verilerin analiz edilmesinde önemli rol oynayan büyük veri, gelecekte şirketlerin vazgeçilmez unsurlarından birisi olacak.

Karar Verme

Firmaların karar verme sistemlerini de köklü reformlarla değiştirme yetisine sahip olan büyük veri, tecrübeli ve sezgileri son derece güçlü yöneticiler tarafından; çok yönlü doğru bir analiz kabiliyeti kazanımına olanak sağlıyor. Firmalar, depoladığı verilere dayalı kararlar neticesinde finansal olarak önemli başarılara imza atabilir. Çeşitli sektörler üzerinde yapılan çalışmalara göre, verilere dayalı karar verme mekanizmaları, şirketlerin başarılarını doğrudan etkileyen parametrelerden birisidir. Sonuç olarak firmalar, büyük veri sayesinde rakiplerine oranla daha istikrarlı bir başarı tablosuna sahip olabilmektedir.

Verimlilik

Verilerin bir kaynakta toplanması ve incelenmesinin akabinde; depolamadan lojistiğe, satıştan, dağıtıma kadar bir çok konuda veri havuzu başarılı sonuçları beraberinde getirmektedir.

Başarılı Talep Tahminleri

Özellikle sosyal medya kullanan firmalar, konuların analizini büyük veri sayesinde gerçekleştirerek, yeni trendler hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Genel anlamda pazar eğilimini bir çok kaynağı kullanarak, dinamik olarak tahminleyen elde edebilirsiniz. Özellikle e-ticaret bölümünüzde, ziyaretçilerin hangi ürünlere ilgi duyduğunu öğrenmek, tıklama davranışları, promosyonlara olan rağbet, müşteri profiline göre ücretlendirme gibi bir çok kriter büyük veri sayesinde anlamlı sonuçlar üretebilirsiniz.

Stok ve diğerleri…

Müşteri kitlesi belirlenirken, doğru zamanda ve doğru yerde mobil cihazlar üzerinden de gelişmeler takip edilebilir. Aynı zamanda özel önerilerde de bulunabilir. Uygun fiyatlandırmalar için büyük bir önem arz eden büyük veri, şirketlerin veya tedarikçilerin stratejik veri paylaşımı için fayda sağlayan kriterlerinden birisidir. Büyük veri sayesinde perakendeciler ve toptancılar da stok birikimi adına önemli kararlar alabilmektedir.

Konu uzun ve derin…

Özetle uygun veri noktalarından oluşturulmuş iyi veri silolarınız var ve bunlar anlamsal veriler üretiyorsa; büyük veri sayesinde değişimleri anlık olarak takip edebilir, gerektiği durumlarda şirket içerisinde, pazarda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.