Pazarlama ve Dijital Müşteri Deneyimi Yönetimi

Fiziksel dünyadaki Müşteri Deneyimi Yönetimi (MDY) ilkeleri temel olarak dijital dünya için de geçerlidir. Ancak, fiziksel ve dijital dünyalar arasında bazı farklılıklar da vardır. Örneğin, fizikselde çok yoğun şekilde gerçekleşebilen yüz yüze temasa, farklı ve sınırlı şekilde sunulan bilgiye, alışverişin belirli saatlerde yapılabilmesine ve müşteri deneyiminin personel, mağaza gibi çok farklı boyutlarda sunulmasına karşın dijitalde yüz yüze temasın çoğu durumda hiç olmaması, standart hale getirilmiş çok büyük miktarda bilgi sunulabilmesi, müşterinin alışverişi kendisi için en uygun saatte yapabilmesi ve sadece görsel ve işitsel deneyimler sunulabilmesi gibi bir dizi farklılıklar bulunmaktadır.

                Pazarlama olarak baktığımıza internet ve dijital medyanın pazarlama üzerinde büyük etkisi olmaktadır. Gazete ve televizyon gibi geleneksel medyalar etkilerini halen korumakla birlikte kullanıcıların internet ve yükselen mobil aygıt kullanma oranları her geçen gün artmaktadır. Dijital pazarlama, pazarlama hedeflerine ulaşmada dijital teknolojilerin kullanılması olarak tanımlanabilir.

İlerleyen dönemlerde dijital reklamlar özelleştirilebilir, bunu göz ardı etmemek gerekmektedir. Geleneksel reklamlar çoğu durumda kişiye özel değildir. Dijital pazarlamada kullanıcı bilgileri kolaylıkla alınabilir, depolanabilir, analiz edilebilir ve bu süreç kullanıcıya özel reklamlara olanak sağlar. Dijital pazarlamanın diğer ayırt edici özelliği yoğun etkileşime izin vermesidir. Pazarlamacılar ve müşteriler karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştirebilir. Örneğin, şirketin internet sitesinde şirketin ürünleri veya hizmetlerinin özellikleri, fiyatları gibi bilgiler sunulurken müşterilerin soru sorması veya şikayette bulunması da mümkündür. Dijital pazarlama sırasında toplanan müşteri bilgileri şirketlerin belirli grupları ve bireyleri hedefleyebilmesine ve pazarlama çalışmalarını bu doğrultuda özelleştirebilmesine imkan tanır. Maksimum verim için dijital pazarlama kanalları geleneksel kanallara etkin şekilde entegre edilmelidir.

Dijital Pazarlama Kanalları

                Dijital pazarlamada ilk akla gelen şirketin web sitesi olmasına rağmen sosyal medya, arama motorları veya e-posta gibi diğer birçok farklı kanal bulunmaktadır. Örneğin, arama motorları internet kullanıcılarının neredeyse tamamı tarafından ziyaret edilmelerinden ötürü son derece güçlü reklam platformlarıdır. Bu kanalda arama sonuçlarında yukarılarda listelenmeyi hedefleyen arama motoru optimizasyonu ve belirli arama sonuçlarında şirketin internet sitesine bir bağlantı ile reklam gösterilmesi en sık yapılan çalışmalardır.

                Göz önünde bulundurmamız gereken başka bir nokta ise dijital pazarlama avantajları yanında zorluklar da sunar. Örneğin, çevrimiçi mesajlar tüm farklı kitlelere aynı şekilde açık olabilir. Bu durum pazarlama iletişiminde tutarlılık gerektirir. Çok sayıda bilgi kaynağı bulunması şirket kimliği ve imajının yönetilmesini zorlaştırır. Şirketin sesi iletişimde artık baskın öge değil sadece bileşenlerden birisidir. Dijital pazarlamanın farklı hedef kitlelere göre özelleştirilmesi gereklidir. Özellikle yabancı ülkelerdeki hedef kitleler kendi kültürel bağlamları içinde ele alınmalıdır. Hem internet sitesindeki bilgilerin saydamlıkları nedeniyle tutarlı olması hem de özelleştirilmeleri zorunluluğu bir şekilde birbiriyle çelişen iki hedeftir ve aynı anda elde edilmeleri kolay değildir.