Müşterilerinizle birlikte yaratın

Gökhan MERCANOĞLU

Birlikte yaratmak ortak çalışarak bir değer üretmek üzere örneğin şirket ve müşterileri gibi farklı tarafları bir araya getiren bir yönetim stratejisidir. Danışmanlık şirketlerinin uzunca süredir uyguladığı bu strateji, artık hemen her sektörde uygulanıyor. Bu yaklaşım müşterilere kişiselleştirilmiş, benzersiz deneyim şirketlere ise gelir, öğrenme, müşteri sadakati gibi faydalar sağar. Günümüz müşterileri sadece sunulanı değil gerçekten istediğini almak istiyor, şirketlerden daha çok cevaplar bekliyor.

                Geleneksel değer yaratma sürecinde şirketler ve müşterilerin ayrı rolleri vardır. Düşünelim; şirketler değer içeren ürünler ve hizmetler üretir, tüketiciler bu değeri tüketir ve pazarlar değerin takas edildiği yerler olarak işlev görür. Ancak birlikte yaratmada bu ayrım ortadan kalkar. “Birlikte yaratmak müşterileri üretime veya değer dağıtımına doğrudan dahil ederek yeni bir dinamik üretici/tüketici ilişkisi ortaya çıkarır.”

                Birlikte yaratmanın bazı başarılı örnekleri: Lego ürünlerinin tasarım ve pazarlama çalışmalarına internet üzerinden müşterilerini dahil eder. Wikipedia dünyanın her yerinden katılımcıların katkısıyla başarılı bir çevrimiçi ansiklopedi olarak ortaya çıkmıştır. E-bay sitesinde kullanıcılar yorumları, diğer kullanıcılara ilişkin derecelendirmeleri gibi ögelerle sitenin daha gelişmiş hale gelmesine yardımcı olur. Daha yüzlerce örneği sayabiliriz.

Peki müşteri ile birlikte yaratmaya müşterimizi nasıl davet edeceğiz? Araştırmalarımda çok çıkca karşıma gelen maddeleri sıralıyorum;

Diyalog – Müşteriyle etkileşim anlamında olup tek yönlü satış stratejisi yerine iki yönlü iletişimi vurgulamaktadır.

Erişim – Müşterinin verilere erişimine izin verilmesini ifade eder. Değer geleneksel değer zinciri sürecinin ötesinde müşteriyle birlikte yaratılmalıdır.

Risk – Müşteri ve şirket arasındaki risk ve boşlukların izlenmesi anlamındadır. İletişim vasıtasıyla ürün geliştirmenin riski müşteriyle paylaşılmalıdır.

Şeffaflık – İşe ilişkin bilgilere erişilebileceğini ifade eder. Müşterinin güvenini kazanmak için bilgi engelleri belirli ölçüde kaldırılmalıdır. Bunlar sadece en çok karşılaştığımız konular, liste zaman içerisinde gelişecektir.

Tüm göstergelerin açıkça işaret ettiği müşterileri ile birlikte yaratan şirketlerin hem karlılıkları hem ürün pazar ömürlerinin uzun olduğudur. Şimdi ar-ge süreçlerinizi müşterinizi, çalışanlarınızı dahil etme zamanı bunu yaptık fikrinden beraberce bunu yaptık ve beraberce eksiklikleri de gideriyoruz zamanıdır.