Yıkıcı inovasyon, inovasyon’a karşı!

Bugünlerde görüştüğüm şirket yöneticileri; “palazlanan küçük rakiplerinden” şikâyetçi. Cümlelerinin sonuna “şöyle bir şeyde yapmışlar”, “bu fiyata sunmuşlar” ,”şurada üretmişler”, “dijitalleştirmişler” gibi sonuçları ekleyip duruyorlar.

Şöyle ki; daha fazla duymaya başladığımız yıkıcı inovasyon (Disruptive innovation https://en.wikipedia.org/wiki/Disruptive_innovation ) sayesinde daha küçük şirketler daha büyük rakiplerini daha ucuz veya daha iyi ürünlerle saf dışı ederek sonunda sektör lideri olma yolunda ilerliyor. Yıkıcı inovasyon; bazen alternatif hammadde, bazen alternatif kanal, bazen yeni bir form olarak karşımıza çıkıyor. Klasik inovasyonunda kifayetsiz kaldığı zamanlardayız.

Bence bu noktada tüm karar verenlere düşen görev; inovasyonu destekleyen bir kültürü ve yıkıcı gelişmeleri daha en baştan araştıran ve bulan bir yönetim sistemini hayata geçirmeleridir. Kısaca; okunmayan, değerlendirilmeyen fikir havuzundan fazlasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Yaptığım araştırmalarda birkaç önemli satır arası ile karşılaştım;

Tanımla, stratejiye dönüştür: Sektörünüzde, şirketinizde inovasyonların ne şekilde gerçekleştiğini tanımlamalı ve bu tanım temelinde farklı departmanları ortak bir hedef etrafına toplayan ve hedefe ulaşmak için yapılması gerekenleri belirleyen bir inovasyon stratejisi geliştirmelidir.

Hızlı hata, hızlı sonuç, hızlı başarı: İnovasyonların tüm çalışanlardan beklendiğini ve deneme yaparak başarısızlığın sorun olmadığı, başarısız olunacaksa hızlı başarısız olunması gerektiğini açık şekilde ifade edilmeli, tasarım odaklı düşünce sistemini tüm organizasyon benimsemelidir.

İş birlikteliğine önem verin: İç ekibin desteği ile yeni yıkıcı inovasyonlar oluşturabilir fakat bu konuda merkeziyetçi olmak yerine yeni iş birliklerine de odaklanabilirsiniz. Kapasite, teknoloji veya iş modelini kendiniz geliştirebilir, satın alabilir veya bu konuda rakiplerinizle bile ortaklık tesis edebilirsiniz.

Hızlı hareket edin: Yaklaşımınız ne olursa olsun hızlı hareket etmelisiniz. Yıkıcı inovasyonlar tespit edildikten sonra bunlara nasıl yanıt vereceğinizi belirlemelisiniz.

Ve tüm satır aralarının özetinde; içinde bulunduğumuz yıkıcı inovasyonlar çağında, yarıştan kopmak istemeyen şirketler inovasyon kültürünü temel bir yeterlilikleri haline getirmeleri elzem olarak görünüyor.