Üst Yönetim desteği olmadan dijital dönüşüm bir şirkette sadece hayal olabilir.

Dijital dönüşüm özet olarak dijital teknolojinin çeşitli iş sahalarında uygulanmasının arttırılması olarak tanımlanabilir. Haklı olarak “zaten 20 senedir bunu yapmıyor muyuz?” sorusu gelebilir. Buradaki fark; tek hedef işletmelerin genel veriminin arttırılması değildir, ayrıca sunulan hizmetlerin ve müşteri deneyimlerinin iyileştirmesi de hedeflenmektedir.

Bu değişim “yeni sanayi devrimi” olarak da adlandırılıyor. Örneğin, İngiltere’deki kuruluşların neredeyse %56’sı son bir yıl içinde yeni dijital süreç/sistemlerine geçmiş ve bunların %85’i gelirlerde ve müşteri kazanımında artış gibi faydalar elde etmiştir. Doğru yapılan dijital teknolojilere yatırım karşılığını fazlasıyla vermektedir. Dijital dönüşüm konusunda büyük yatırımlar gerçekleştiren kuruluşlar arasında gelirlerini bir yıl içinde iki buçuk katına kadar çıkaranlar, yeni pazarlar oluşturanlar vardır. Aslında konuyu zorlaştırmadan işletmeler dijital dönüşümü uygulamak zorunda oldukları bir gerçek olarak kabul etme yerine onu benimsemeli ve stratejilerinin tümüne nüfuz ettirmelidir. Ancak, bu göründüğü kadar kolay olmayacaktır.

Süreçleri güncellemek ve çevrimiçi platformları modernize etmek gibi bu amaca dönük projeler dirençle karşılaşabilir. Kurum içi bürokrasi, değişim kültürünün kabul ettirilmesi, gerekli uzmanların ve altyapının sağlanması, bütçe kısıtlamaları gibi birçok engelin aşılması gerekebilir.

Muhtemelen en kritik konu bu dönüşümün üst seviyedeki yönetim için de yabancı bir terim olmasıdır.

Yakın zaman önce yapılan bir araştırmaya göre dijital dönüşümü ileriki birkaç yılı içinde yüksek bir öncelik olarak gören mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılarının oranı sadece %50’dir. Konuyu kritik önemde görenler de yaklaşık aynı orandadır.

En üst kademe yönetimin desteğini almadan dijital dönüşümde güçlü bir hamle başlatma imkanı bulunmamaktadır.

Dijital dönüşümden sorumlu olanların gerekli vizyonu, teknik becerileri, koordinasyonu sağlamak yanında hem üst hem alt kademede bulunanları da ikna etmeleri ve harekete dahil etmeleri gerekmektedir.

Dijital dönüşüm en büyük fırsatları sunduğu gibi en büyük zorlukları da içermektedir. Şirketlerin, vizyoner bir üst yönetim desteği, iyi danışmanlık ve iyi proje yönetimi ile dijital dönüşüm projeleri başarıya ulaşarak alanlarındaki rakiplerinden, müşteri nezdinde de öne çıkacağı, müşteri bağlılığını arttıracağı, müşteri deyimlerini geliştireceği göz ardı edilmemelidir.