Dijital Dönüşüm Kelamları…

Özellikle son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bu kavram, merak edilen en önemli teknoloji unsurlarından birisi haline gelmeye başladı.

Dijital dönüşüm nedir?

Dijital dönüşüm kelime anlamı olarak markaların zamanımızın dijital gelişimine ayak uydurarak, teknolojiyi iş süreçlerinin tamamına uyarlayarak kullanılması amacıyla yapılan girişimlerin tamamına denir.

Teknoloji alanında neredeyse her gün yeni bir devrimin yaşandığı dünyada, özellikle dijital ürünler neredeyse herkesle iç içe yaşamakta. Bu durum teknolojik ürünler arasındaki rekabeti arttırırken, fiyatlarında daha uygun bir hale gelmesini kısmen de olsa sağlıyor.

Hızla değişen dünyada yeni teknolojik ürünler insanların gündelik yaşamlarının her geçen gün daha da kolaylaştırıyor. Teknolojinin ve tüketicinin değişen hayatını yakalayamayan markalar ise yavaş yavaş yok oluyor.

Bu sorunların yaşanmaması için markalar kendilerine özgü dijital dönüşüm stratejisi belirlemesi gerekiyor.

Günümüzde dijital dönüşüme hazırlık yapmayan hiç bir marka teknolojiye ve değişen tüketici hayatına ayak uydurma işini başaramamıştır.

Bu nedenle dijital dönüşüm için uygun bir stratejinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Kısa vadeli nokta atışlar yerine markalar, SWOT analizi doğrultusunda belirlenecek hedeflerle daha uzun vadede, daha kapsamlı değişim planları yapılmalıdır. Yeri gelmişken hemen belirtelim; SWOT analizi, bir ticari girişim ya da proje içerisindeki kurumun, sürecin, tekniğin, durumun ya da kişinin hem zayıf hem de güçlü yönlerini belirlemeye yarar. Bununla beraber dış ve iç çevrelerden kaynaklanan tehditleri ve aynı zamanda da fırsatları saptamak amacıyla özellikle dijital dönüşüme ayak uydurmak isteyen firmalar tarafından kullanılan bir tekniktir.

Dijital Dönüşümün Önemi

Tüm teknolojik gelişmelerde önemli olan bu ürünleri çıkartan markaların sonrasında belirleyeceği stratejilerdir.

Bu şekilde dijital dönüşüm hamleleri doğru bir sırayla gerçekleştirilir.

Günümüzde her marka dijital dönüşümün öneminin farkına varmalıdır. Bundan yola çıkarak da kendilerine dijital dönüşümü gerçekleştirmek için uygun strateji ile bir yol çizmelidir.

Bu dönüşüm için yapılacak hamlelerden ilki, temel iş sürecini ve sisteminin iyice analiz edilmesidir. Böylece hangi uygulamanın, hangi platformlarda ne şekilde çözümlerle markaya fayda sağlayacağı tespit edilir.

Dijital dönüşüm süreci içerisindeki marjinal değişim, şirket kültüründeki her kademe tarafından gerekli olduğu kadar benimsenmelidir. Sadece yönetici kademesinin bu değişimi benimsemiş olması hiçbir zaman yeterli olmaz. Her birimde yöneticiden çalışanlara kadar, dijital dönüşüm süreci boyunca gerekli değişimlerin benimsenmesi en önemli etkenlerdendir. Bu değişime ayak uyduramayan kadrolar dijital dönüşümlerde hiçbir zaman başarıya ulaşamazlar.

Başarılı bir dijital dönüşüm için 8 sağlam basamak oluşturulmalıdır. Bu adımlar gerektiği şekilde uygulanırsa dijital dönüşümler oldukça başarılı olur.

· Hedef kitle: İşin henüz başındayken hedeflediğiniz kitleyi tam olarak belirlemeniz gerekmektedir.

· Kanal seçimi: Dijital alandaki gelişmeler beraberinde pek çok çevrimiçi pazarlama kanallarını da meydana getirmiştir. Faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için bu kanallar da doğru seçilmelidir.

· Süreklilik: Bazı ürünler kısa sürelerde aşırı talep görebilir, ancak her zaman ürünün sürekli olması öngörülmelidir.

· Yaratıcı mesaj: Bir ürün ne kadar kaliteli olsa da onu tanıtacak sloganın da sağlam olması gerekmektedir. Bu yaratıcı mesaj en az ürün kadar kaliteli olmalıdır.

· Analiz: En önemli başarılar en sağlam analizlerden geçerek yapılır. Eğer bir üründe istediğiniz başarıyı yakalamak istiyorsanız analizlerinizi de oldukça sağlam yapmalısınız.

· Strateji: Hedef kitle belirleyip detaylı analize kadar olan tüm adımlar dikkatli bir şekilde uygulanmalı, daha sonra bu sonuçlar çerçevesinde etkili bir strateji çizilmelidir.

· Diğer bileşenler: Ürünün sunmuş olduğu kolaylıklardan müşteri ilişkilerine kadar sağlanan deneyimlere kadar pek çok farklı etken, iletişimi etkiler.

· Gelir-gider dengesi: ürünün hedeflendiği kitleden itibaren çok dikkatli bir şekilde gelir gider çizelgesinin oluşturulması ürünün en ergonomik şekilde pazarlanmasını sağlar.