Mağazacılık ve Perakende Sektöründe Dijital Dönüşüm

Yeni iş modellerinden olan platformlar arası sistem yönetimi, gerçek zamanlı erişim gibi konularda geleceğe hazırlanan firmaların da dijital dönüşüme önem vermeleri gerekmektedir.

Teknoloji çözümleri ve yenilikçi iş modellerini bünyesine uyarlayan şirketler, rakiplerine göre daha avantajlı konuma gelebilmektedir.

Özellikle perakende ve mağazacılık sektöründe artan dijital olgular, tüketiciler için önem arz etmektedir. Bu süreç içerisinde satın alma davranışlarındaki değişkenlikler, iyi bir şekilde analiz edilmeli, rekabet ortamının getirdiği durumlar irdelenmeli ve yenilikçi çözümler geliştirilmelidir.

Perakende ve mağazacılık sektöründe iş modellerinin sürdürülebilirliği ve sürekliliği sağlamak amacıyla mutlaka dijital dönüşüm tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Kurumsal kaynak planlamasından, müşteri ana verilerinin entegrasyonuna kadar tüm konularda, süreçlerin etkin bir şekilde kullanılması ve çeşitli kanallardan yararlanmak, dijital dönüşüm adına büyük bir önem taşımaktadır.

Iot Teknolojisinin Mağazacılık ve Perakende Sektörüne Uyarlanması

Nesnelerin interneti olarak tabir edilen ‘’Iot’’ orijinal adı ile ‘’internet of things’’ dijital dönüşümde geleceğin en önemli konularından birisi olacak. Devreler, elektronik çipler, teknolojik nesneler ve bilgisayarlar arasında veri aktarımı yapılmasını sağlamaktadır.

Mağazacılık ve perakende sektöründe ise ‘’Iot’’ teknolojisini uyarlayan firmalar, müşterilerine anlık olarak ürün ve hizmetler hakkında bilgi verebilir, kampanyalardan ve yenilikçi çözümlerden haberdar edebilirler.

Tabi öncelikle firma yöneticilerinin dijital zeka ve dijital dönüşüm hakkında bilinçli olmaları, müşteri odaklı çözüm üretebilmeleri son derece önemlidir.

Her geçen gün daha ciddi projelerle gündeme gelen ‘’beacon’’ teknolojisi, müşterileri en hızlı şekilde bilgilendirmeyi hedef almaktadır. Mükemmel olmanın değil, hızlı ve yenilikçi olmanın önem kazandığı günümüzde, Bluetooth araçları ile daha hızlı müşteri dönüşü ve hizmet aktarımı için son derece etkin rollerden birisini oynamaktadır. Bu sayede firmaların rakiplerine göre daha avantajlı olmaları kaçınılmaz olacaktır.

Aradığınız ürün nerede? Bu ürünün istediğiniz bedeni/rengi var mı? Bu ürünün kullanım yerleri nasıl? Bana özel fiyatı var mı? Bu ürüne benzeyen ürünler var mı? gibi soruların tamamı mağaza içinde hiçbir satış danışmanına ihtiyaç duymadan beacon ve smart uygulamalarla çözülmüş durumda… Dahası bu uygulamalardan elde edilen büyük veriler analiz araçlarıyla yeni ürünler yeni konumlandırmalara kaynak olacak şekilde iş zekâsı uygulamalarında kullanılabiliyor.

Bilindiği üzere, son yıllarda özellikle perakende ve mağazacılık sektöründeki en önemli olgulardan birisi mobil teknolojilerin uyarlanması konusudur. Dijital ticaretin her geçen gün kişiselleşmesi ve müşteri iletişiminin farklı platformlardan gerçekleştirilebilmesi adına, sistem yönetimi ve ürünlere gerçek zamanlı erişim sağlanabilmektedir. Entegrasyon gereksinimlerini iyi bir şekilde irdeleyen firmalar, dijital dönüşüm sayesinde rakiplerinin önüne geçebilecektir. Tüketicilerin ürettiği veriler ile satış verilerin incelenmesi, alışveriş deneyiminin geliştirilmesi adına son derece önemli etkenlerden birisi haline gelmiştir. Cevaplanması gereken soru müşteri deneyiminde; satış fikri oluşmasından satış sonrasına kadar hangi kullanıcı verileri oluşuyor nasıl bu verilerle ilişki kurulabilir ve nasıl analiz edilebilir, bu analiz nasıl pozitif etkiler oluşturur? Kısaca karşımızda yine büyük veri ve müşteri deneyimi ikilisi var.