İnovasyonu “dijitali dinleyerek” tetiklemek…

Her geçen gün dünyanın inovasyona bakış açısı değişirken, sosyal medya, internet, mobil teknolojiler ve sürekli bilgi toplayan sensörler de yenilikçi iş modelleri sunmaya devam ediyor.

Günümüzün iletişim ve bilgi teknolojileri yardımı ile müşterinin alışveriş deneyimi, hızlı bir şekilde iyileşmeye devam ediyor.

Genel anlamda şirketlerin başarı elde edebilmeleri için gerekli olan zengin ve kapsamlı veriler neticesinde müşteri odaklı çözümler geliştirilebiliyor.

Küresel, işbirlikçi ve müşteri temeline dayanan inovasyon gereksinimi artarken, yeni ürün veya hizmetlerin radikal değişimleri de hızlı bir şekilde artıyor.

Son 8–10 yıl içerisinde şirketler, kurumsallaşma ve küreselleşmeye karşı adaptasyon ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketlerin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda yapısal ve fiziksel ürün geliştirme, keşif modeli geliştirme gibi süreç odaklı platformları da yönetmeye de çalışmaktadır.

Tüm işletmelerin aynı inovasyon taktikleri ile farklı bakış açısı geliştirmeleri ise olanaksız hale gelebiliyor. Burada dijital teknolojilerin sunduğu önemli bir kaynak devreye giriyor; geri bildirime dayalı online uygulamaları ve sosyal medya! Bugün pek çok şirket doğru hedef kitle seçimi ile tematik sosyal medya dinlemeleri ile müşterilerinin ve bulundukları pazarın ne istediğini daha kolay erişebiliyor. Katılımcı sayısı yüksek farklı odak gruplarını hızlıca oluşturup analiz edebiliyor. İşte bu analizler aslında müşterinin ne istediğini ve sizin ne üretmeniz gerektiğine ışık tutuyor.

Biraz somutlaştırmak için Forbes’un “2015 CircleUp25” listesine göz atmanızı öneririm.

Değişen iş ortamları ve küresel değer zincirindeki temel kaynakların etkin bir şekilde kullanma gereksinimi, genel anlamda yeni engelleri de gündeme getiriyor. Çoğu firma bu sorunların üstesinden etkin bir organizasyon yöntemi, artan verimlilik ve kalite yönetimi sayesinde üstesinden gelebilirken, bazı firmalar da yetersiz çalışma ve inovasyon eksikliğine bağlı olarak olumsuz etkilenebiliyor.

Özetlersek; rakiplerinden geri kalmak istemeyen ve lider konuma gelmek isteyen firmalar, tatbik edilebilecek yeni yöntemler geliştirmeli, karar verme mekanizmalarında dijital zekayı kullanmalı, iş hayatındaki ihtiyaçlarını net bir şekilde görebilmelidir.