Ahmet Amca için; “Dijital Dönüşüm Dedikleri…”

Son yıllarda birçok şirket ya da kurum tarafından dile getirilen “dijital dönüşüm” , yeni dünyanın sözlüğümüze kazandırmış olduğu bir terim olarak karşımıza çıkıyor.

Teknolojinin getirilerini anlamak, zamanı anlamak, dijital dönüşümü anlamak birbirleriyle eşdeğer eylemler olarak görülmelidir. Geçmiş yıllarda makine ve insan gücü ön plana çıkarken, günümüzde ise teknoloji ve teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler ön plana çıkmaya başlamıştır. Esasen bu gelişim ve değişim 2000’li yılların başından beri kendisini göstermektedir.

Teknoloji o kadar hızlı akıyor ki belki de önümüzde ki yıllarda klavyeye bile gereksinim kalmadan sadece kemik iletimi, parmak hareketleri ya da konuşma ile yazıların yazılması verilerin işlenmesi sonuçlanması mümkün olabilecektir.

Çağın gerisinde kalmak istemeyen şirketler teknolojinin bu getirdiği yeniliklere kısa sürede uyum sağlamak adına çalışmalara başlamıştır.

Dijital dönüşüm kavramına tekrar dönecek olursak, bu terim aslında şirketlerin, kurumların yeni çağa ayak uydurma sürecini ve hikayesini anlatmak için kullanılmaktadır.

Ancak dijital bir dönüşümden bahsederken bir kurumun sadece sosyal medya hesapları ya da sadece bir web sitesi ile bu durumu sınırlamak ve açıklamak mümkün olmadığı gibi bu tamamen yanlış bir algıdır.

Nereden başlar nasıl devam eder?

Öncelikle şirketlerin ve kurumların dijital dönüşümlerini gerçekleştirebilmesi için belli bir stratejik plana ihtiyaçları vardır. Bu stratejik plan dahilinde dijital dönüşüm ve aynı zamanda da kurumsal gelişim şirketler için kaçınılmazdır.

Şirketlerin bu dijital dönüşüme ayak uydurabilmeleri için en temel diğer adım ise bu dönüşümü yönetebilecek, tüm süreçlere hakim olabilecek Chief Digital Officer (CDO) olarak adlandırılan dijital dönüşüm sorumlusu görevlendirmektir.

Dijital Dönüşüm Sorumlusu, şirketin ya da kurumun dönüşüm esnasında ki stratejilerini belirlemek ve belirlenen bu stratejiler doğrultusunda adımlar atmak ile görevlidir. Dönüşümün planlaması şirketlerin yapısına göre değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle sorumlu olan kişinin şirketin yapısı, amaçları ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi sahibi olması büyük önem taşımaktadır.

Çünkü dijital dönüşümde izlenecek yol oldukça uzun olmakla birlikte, bu alandaki yenilikler ise asla son bulmayacak kadar da derin ve gelişime açıktır.

Dijital dönüşümün bir kurumun sadece dijital pazarlama stratejileri, sosyal medya yönetimi gibi alanlar ile sınırlı olarak algılanmaması konusuna daha önce değinmiştik ki bunun nedeni bu dönüşüm sadece bu kısıtlı çerçevede ilerleyen bir durum değildir. İşin içerisinde tedarik zincirinden başlayarak SCM, ERP, CRM gibi şirketin tüm sistemininden satış sonrası servis hizmetlerine hatta tüketicinin tekrar satınalmaya kadar geçen tüm süreçleri bulunmaktadır. Hem kısa vadede, hem uzun vadede teknoloji ve yönetimsel yatırımlarının yapılması ve bu yatırımların şirkete entegre edilmesi süreci de dönüşümün bir parçası olarak değerlendirilmeli ve çalışmalar buna göre planlanmalıdır.

Dijital dönüşümün şirkete entegre edilmesinde ve şirketin dijital bir kimlik kazanmasında yapılacak yatırımların önemli olduğu kadar, bu adımların atılmasında stratejik planı geliştirecek ve uygulayacak olan yöneticilerin de bu dönüşüme ve oluşturulacak dijital platforma adapte olmaları hayati önem taşımaktadır. Başarılı dönüşümler ancak bu şekilde planlanabilir ve uygulanabilir. Çünkü şirket ve kurum içerisinde ki dönüşüm, şirketin kültürü ve daha önceden süre gelen bazı geleneklerinin de değişmesi anlamına gelmektedir.

Unutulmamalıdır ki; kimi zaman teknolojiyle birlikte gelen bu adaptasyon süreci diğer çalışanların uyum sağlaması açısından sıkıntı yaratabilmektedir. Bu nedenle dijital dönüşüme karar veren ve bu alanda çalışmalara başlayacak olan kurumların derin bir araştırma, geliştirme ve planlama yapması gerekmektedir.

Bir diğer önemli konu ise yapılan bu planlamanın şirketin en üst seviyesinde ki sorumlularından en alt seviyesinde ki görevlilere kadar herkese en iyi şekilde ve en detaylı şekilde anlatılması öncelikler arasında yer almaktadır. Tüm çalışanların bu alanda bilgilendirilmesinin yanı sıra, bu dönüşüme odaklandırılmaları gerekmektedir.

Dijital Dönüşüm Neden Gerekli?

Rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde şirketlerin daha fazla insana ulaşabilmeleri için farklı platformlara ve dönüşümlere gereksinimleri de artmaktadır.

Genel anlamda bakıldığında dijital dönüşüm pek çok teknolojik platformda şirket ya da kurum olarak daha fazla insana ulaşabilmek olarak da anlatılmaktadır.

Günümüzde dijital dönüşüm içerisine girmeyen şirketlerin müşteri kaybedecekleri ve kar paylarının düşecekleri ise yadsınamaz bir gerçekliktir.

Daha fazla insana erişim, daha fazla kar etme amacına ilişkin gereksinimleri karşılamak adına yapılacak çalışmaların elbette doğru noktada, zamanda olması gerekmektedir. Başarı ve istenilen sonuç ancak bu şekilde elde edilebilecektir.

Global Şirketler Dijital Dönüşüme Adapte Oldu mu?

Dünya da dijital dönüşüm sürecinde oldukça fazla yol kat edilmiş durumdadır. Ülkemizde ise son 5–10 yıl içerisinde dijital platformların önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmış ve çalışmalar son günlerde hız kazanmıştır.

Global çapta büyük gelişmeler yaşansa da ulusal kurumlar için çok geç kaldıkları olunduğu anlamına da gelmemektedir. Ancak lokal şirketlerin de dijital dönüşüm sürecini ertelememeleri gerektiği bilinmelidir.

Ülkemizde faaliyet gösteren lokal kurumların global şirketlerle rekabet edebilmeleri ve onlardan bu alanda geri kalmamaları adına dönüşüme hız vermeleri gerekmekte olduğu ise aşikârdır.

Dönüşüme Ne Zaman Başlamak Gerekir?

Şirketlerin bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için belirli bir bütçe ayırmaları gerekmektedir. Yenilikler, gelişimler ve değişiklikler şirketleri her zaman bir adım daha ileriye taşıyacağı asla unutulmamalıdır.

Rekabet her alanda olduğu gibi dijital alanda da hız kazanmış durumdadır. Yatırımlarını en hızlı ve en stratejik şekilde gerçekleştiren kurumlar başarıyı yakalayacaklardır.

Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Neden Birlikte Anılmaktadır?

Dijital dönüşüm özellikle pazarlama alanında ön plana çıkmaktadır.

Daha fazla insana ulaşmak elbette ki hemen hemen tüm şirketlerin ve kurumların hedefleri arasında yer almaktadır. Pazarlama halk dilinde reklam olarak da adlandırılabilmektedir.

Dijital platformalar bu pazarlama ihtiyaçlarını karşılamada yüksek rol oynamaya başlamıştır. Bunun nedenleri arasında ülkemizde her geçen gün artan teknoloji kullanıcı sayısının olmasıdır.

Şirketler, televizyon reklamları için oldukça yüksek miktarlarda bütçe ayırmak zorunda kalırken dijital dönüşümün bir parçası olarak karşımıza çıkan dijital pazarlama yöntemleri daha düşük bütçeler ile daha fazla kitleye ulaşım olanağı sunmaktadır.

Bu sayede farklı platformlar üzerinden milyonlarca insana ulaşmak artık çok daha kolay ve çok daha hızlı bir hale gelmiştir.

Üstelik dijital platformlar üzerinden yapılan pazarlama ve pazarlama tekniklerine bağlı olarak sadece yurt içi değil, yurt dışındaki insanlara ya da şirketlere ulaşma imkânı doğmuştur.

Şirketlerin, kurumların bu imkânları akılcı ve verimli olarak kullanmaları, bu alanda başarıyı en üst seviyede yakalamalarını sağlayacak ve kar oranlarını da arttıracaktır.

Dijital Dönüşüm Ne Kadar Zamandır Devam Ediyor?

Dijital dönüşümün aslında uzun bir süredir yaşandığının en iyi göstergesi çoğu kurumun online/çevrimiçi satış desteği sunmasıdır.

Müşteriler satın almak istedikleri ürün ya da hizmetle alakalı bir bilgiye ihtiyaç duyduğunda, karşılarında anında bir şirket yetkilisi bulabilmekte, ürün ya da hizmet hakkında daha detaylı bilgi alabilme şansına sahip olabilmektedir.

Bu ve bunun gibi örnekler şirketlerin pazarlama alanında her daim bir adım önce olmalarını sağlayacaktır. Bahsetmiş olduğumuz sadece ufak bir örnek olup bu ve bunun gibi dijital alanda pek çok uygulama ile GSM şirketleri başta olmak üzere ülkemizde dönüşüm hareketi yürütülmektedir.

Ancak bunun için daha önce de bahsedildiği gibi iyi bir stratejik planlamanın gerçekleştirilmesi ön şart olarak düşünülmelidir. Bu stratejiyi belirleyecek olan sorumlularında konularında uzman ve konuya hâkim, inovasyon alanında bilinçli, dijital dönüşümü çağımızın bir gereği olarak benimsemiş olan kişilerden seçilmiş olması gerekmektedir.