Serverless ile dans

serverless

Eskiden projelere başlamadan önce ilk düşündüğümüz donanım maliyetleri olurdu. Nerede çalışacak, ne kadar yatırım gerekir, ne yapmalı vb…

Bulut bilişimde altyapının boyutu ve karmaşıklığı giderek azalıyor. Sunucusuz bilişim teknolojisi ise uygulamaları çalıştırmak için kullanılan fiziksel ve sanan sunucuları tamamen görünmez hale getiriyor. Bu gelişim sunucuları ve diğer altyapı konularını yönetmek için çok fazla zaman harcadıklarından şikayet eden yazılım geliştiriciler için güzel bir haber. Sunucusuz bilişim temel olarak üç avantaj sunuyor.

  • Bulut maliyetlerini azaltmak – Sadece geliştirici tarafından belirlenen özel olaylara yanıt olarak kullanıcıların eylemleri çalıştırılır ve sistem kullanılmadığında herhangi bir maliyet ortaya çıkmaz.
  • Doğal ölçekleme – Sunucusuz bilişim bir uygulama ister haftada bir ister saniyede binlerce kez çalışsın sorunsuz şekilde ölçeklendirmeye izin verir. İşletmeler ani talep yükselmelerine tedbir olarak hiç kullanmayacakları altyapı için ücret ödemek zorunda kalmaz.
  • Bilişsel uygulamalar – Sunucusuz platformlar bilişsel bilişim, veri analitiği ve IoT gibi birçok yeni teknolojiye kolayca entegre olabilir.

Artık ayrı sunucu gereksinimi olmaksızın her şeyin çevirim içi fonksiyonlara (web functions) olacağı bir döneme gireceğimizi söyleyebiliriz.