Endüstri 4.0 Pradigmalar -2

Akıllı Tedarik Zincirleri

İşbirliği Ağları

                Endüstri 4.0’da klasik işbirliği yapılarının yerini proje temelli (örneğin belirli bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük) iş ortaklıkları alacaktır. Bu yaklaşımda bir üretim şirketi hangi bileşenlerin kendisi hangilerinin ortağı tarafından yapılacağına karar verebilir. Üretici ayrıca iş ortakları arasında en uygun kapasiteye sahip olanı seçebilir. Sunacağı sistemin tüm donanımını iş ortaklarına yaptırarak kendisi müşteriye çözüm sunulmasına, yazılıma ve satış sonrası hizmetlere odaklanabilir. Bu tür işbirliklerinin temelini üretim ortamları arasındaki ağ, birbirine bağlı mühendislik platformları, standart hale getirilmiş veri biçimleri gibi dijital yenilikler sağlayacaktır.

Çevik işbirliği ağları üreticilerin en iyi yaptıkları konulara odaklanabilmesine ve daha fazla değer sunabilmesine izin verecektir. İşbirliği ortaklarının üretim kapasitelerinden yararlanılarak kapasite dar boğazları kolaylıkla aşılabilir. Şirketler maliyet verimi ve operasyon esnekliği yanında büyümelerini iyileştirilmiş ve özelleştirilmiş değerlerle destekleyeceklerdir.

Bağlı Tedarik Zincirleri

                Endüstri 4.0’da tedarik zincirlerinin giderek artacak karmaşıklığı fiziksel akışların sürekli olarak dijital platformlara eşleştirilmesiyle yönetilecektir. Tedarik ağlarının anlık görüntüsü radyo frekansıyla ile tanımlama (RFID) imkanı sayesinde kendilerine ait bilgileri iletebilen ham madde ve parçalar gibi siber fiziksel sistemler aracılığıyla elde edilecektir.

Malların konumları veya durumları hakkındaki bilgiler bir merkezde toplanarak tedarik zincirinin tüm hareketlerinde şeffaflık sağlanmaktadır. Riskler ve verimsizlikler kaynağında tespit edilip çözümlenerek tedarik zincirinin düzensizliklere karşı sağlamlığı ve tepki verebilirliği arttırılacaktır. Tahminlerin kapsamı ve hassasiyeti artacak, bağlı tedarik zinciri yalın ve güvenilir bir çözüm sunacak ve çevik yapısı sayesinde müşteri gereksinimlerindeki değişikliklerin entegrasyonunu büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Akıllı Fabrika

Dağıtılmış Üretim Kontrolü

                Akıllı fabrika yaklaşımında kendileri hakkında bilgilere sahip akıllı üretim birimleri üretim ekosistemine bağlıdır. Üretim bölümünü bir merkezden kontrol etmek yerine kararlar yerel olarak alınabilir ve üretim kontrolü dağıtılabilir. Otonom karar alabilen üretim modülleri sayesinde üretim yerel olarak karar veren birimlerin ağından yararlanacaktır.

                Üretim bölümü üretim sistemlerinin kapasitesinin arzı ve yapılacak işlerin talebini temsil ettiği bir pazar yerine dönüşecektir.

                Dağıtılmış üretim kontrolü sayesinde kar maksimizasyonu sağlayacak üretim programları belirlenebilir, her ürün ilave maliyet olmadan ayrı ayrı üretilebilir, üretim kapasiteleri en etkin şekilde dağıtılarak güvenilir teslimat tarihi tahminleri, operasyonel esneklik ve verim artışları sağlanabilir, hedefler ve kısıtlamalar değerlendirilerek üretim süreci bütüncül bir bakış açısından optimize edilebilir.

Veri Güdümlü Operasyonel Mükemmeliyet

Veri Endüstri 4.0’ın en büyük kaynağı olacaktır. Akıllı fabrikalar muazzam miktarda veri üretecektir ve bu veriler gelişmiş analitik teknolojileriyle işlenerek verimlilik ve kalite seviyesi bugünkünün çok üzerine çıkarılacaktır. Örneğin, karmaşık bir işleme sürecinden geçen bir metal malzeme sürecin her aşamasında üç boyutlu olarak görüntülenebilir, ilgili veriler gerçek zamanlı olarak veri tabanındaki 3B modellerle karşılaştırılabilir ve sorunlu parçalar büyük bir hassasiyetle tespit edilebilir. Ancak, üretime bütüncül bir bakış açısı çok farklı kaynaklardan verilerin bir araya getirilmesi ve verilerin gerçek zamanlı analizi gibi gelişmiş dijital teknolojiler gerektirecektir.

Büyük miktarda verinin üretimde kullanılması verimlilik, kalite, maliyet azalması gibi faydalar yanında karşılaştırma ölçütleri ve en iyi uygulamaların tespit edilebilmesine de imkan sağlayacaktır.