Büyük veri; neden, nasıl?

İşletmeler her zaman bilgiden fırsatlar elde etmeyi amaçlamıştır ama günümüzde verilerin etkin kullanılması rekabetin temeli olmaya başlamıştır. Kurum içinden ve dışından elde edilen yapısal ve yapısal olmayan verilerden, makine verilerinden, çevrimiçi ve mobil verilerden oluşan büyük veri işletme ve rekabet yaklaşımlarını kökten değiştirecektir. Veriye yatırım yapan ve veriden değer üretebilen şirketler rekabette açık bir avantaj elde edecektir.

Büyük veri insanlar, araçlar ve makineler tarafından oluşturulan çok büyük miktarda ve çeşitlilikteki verileri ifade eder. Değer üretmek üzere toplanması, depolanması ve analiz edilmesi yeni teknolojiler gerektirir. Temel olarak dört özelliği öne çıkar.

  • Hacim – üretilen veriler geleneksel veri kaynaklarına kıyasla muazzam boyutlardadır
  • Çeşitlilik – veriler insanlar, makineler, algılayıcılar gibi çok farklı kaynaklardan gelir
  • Hız – veriler sürekli olarak ve son derece hızlı şekilde üretilmektedir
  • Doğruluk – veriler çok farklı kaynaklardan geldiği için doğrulukları ve nitelikleri belirlenmelidir

Büyük veri sadece bir teknoloji konusu değildir. Şirketler mevcut yaklaşımlarını dönüştürerek verileri stratejilerine, süreçlerine ve operasyonlarına entegre etmelidir. Hızla değişen iş ortamında geçmişe ilişkin değerlendirmelerden çok geleceğe ilişkin tahminler öne çıkmaktadır ve bu durum büyük veriden yararlanarak istatistik ve öngörüsel modelleme kullanan veri analiz teknikleri gerektirir.

Büyük verinin analitik, bulut, dijital kanallar gibi diğer teknolojilerle birlikte oluşturduğu ekosistem sadece işletmelerin değil medyanın, kamu kurumlarının ve hatta tüketicilerin ilgi alanındadır. Birçok işletme henüz geniş ölçekli büyük veri uygulamaları başlatmamış olmasına rağmen gelişmeleri izlemekte ve harekete geçme hazırlıkları yapmaktadır.

İnsanların konumu, satın alma geçmişi gibi belirli tür veriler uzun süredir elde ediliyor olmasına rağmen etkin şekilde analiz edilemiyordu. Sosyal medya, e-posta verileri veya algılayıcıların ve ölçerlerin ürettiği büyük miktardaki veriler de toplam veri miktarını önemli ölçüde arttırmaktadır.

Geçmişte analiz sonucu üretilecek değer veri toplama ve işleme maliyetlerini aştığı için büyük hacimlerdeki veriler toplanmıyor ve işlenmiyordu. Teknolojik gelişmeler hem maliyetleri azaltarak hem de yapısal olmayan verilerin işlenmesi veya buluttan yararlanarak ölçeklendirme örneklerinde olduğu gibi yeni imkanlar sunarak bu durumu değiştirmektedir.

Veri toplamak ve işlemek büyük ölçüde kolaylaşmış olmasına rağmen doğru bilgiler doğru noktalara iletilmediği müddetçe sağlanacak fayda sınırlı olacaktır.

Şöyle özetlersek; büyük verinin başarısı gerekli kaynakların harekete geçirilmesine bağlıdır. Kaynaklar sadece büyük veri setleriyle nasıl çalışılacağını bilen uzmanlar değildir. Verilerden fayda üretebilen tüm çalışanlar bu dönüşüme katkı sağlayabilir. İnsanlar veri toplama ve kullanmaya değer veren ve veri temelli karar almayı içselleştiren süreçlerle desteklenmelidir.