Yapay Zeka, Robotik Sağlık üzerine etkileri

Daha önce sağlık sektöründe dijital dönüşüm ve teknolojiye bağlı ön görülen değişimlerden bahsetmiştim.

Endüstri 4.0’ın getireceği fiziksel, dijital ve biyolojik sistemlerin değişimi ve bu sistemlerin birbirine entegrasyonunu sağlık hizmetlerini büyük ölçüde değiştirecektir.

Peki daha somut olarak bu değişim sağlık sektörüne neler katacak?

Yapay Zeka Ekosistemi

Yapay zeka nesnelerin internetinde, makineler ve insanlar arasında artan iletişimin ortaya çıkaracağı muazzam miktardaki verinin işlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenecektir. Yani yapay zeka, nesneler ve insanlar arasındaki iletişimden doğan veriyi biriktirip yorumlayarak ve bu veriyi anlamla hale getirecektir.

Dünya Ekonomik Formu tarafından 2016’nın En Çok Yükselen 10 Teknolojisinden biri olarak gösterilen “açık yapay zeka ekosistemi” sağlık hizmetlerini temelden etkileyecektir.

Akıllı telefonlara eklenen uygulamalar sayesinde kullanıcıların “kulak enfeksiyonu” veya “atriyal fibrilasyon” gibi sorunlarını bile izleyebilmesi mümkün. Ayrıca açık yapay zeka ekosistemiyle, son derece pahalı olan sağlık harcamaları üzerinde de büyük olumlu bir etki yaratacaktır. Bu ekosistemin sağlayacağı verilerin analizi sağlık sorunlarının önceden tespit edilmesi ve önlenmesine önemli katkı yaparak gereksiz harcamaları önleyecek ve kaynakların daha faydalı kullanılmasını sağlayacaktır.

Kişiye Özel

Teknoloji, bilgi alma ve alınan bilgileri işleme ve harekete geçme sürecimizi her aşamada geliştirmek için kullanılabilir. Daha somut olarak, tıptaki teknoloji artık sadece kaybedilen görme veya duyma duyularını geri kazanmaya değil, bunları zenginleştirmeye doğru da hareket ediyoruz.

Duyulara ilişkin olarak bu yöndeki son gelişmelerden biri, istemediğimiz sesleri engelleyen ve istediklerimizi arttıran bir kulaklıktır. Hareket tarafında, protezler robotik teknolojisi tarafından her geçen gün daha fazla desteklenmektedir.

Google diyabet hastalarına yardımcı olmak üzere, vücut sıcaklığı ve glikoz seviyelerini izleyebilen kontak lensler üzerinde çalışmaktadır.

Sonuçları uzun vadede alınabilecek olmasına rağmen, belleği geri getirmeye dönük adapte edilebilir aygıtlar üzerinde araştırmalar dahi bulunmaktadır.

Sosyal Robotlar

Son günlerde yine konuşulan konulardan biri sosyal robotlar. Sosyal veya arkadaş diye tabir edilen robotlar insanlarla iletişim için yapay zekadan yararlanır. Konuşulduğunda veya okşandığında tepki veren duygusal robotlar, en basit anlamda yaşlı hastalarda yalnızlığı azaltmak için kullanılabilir. Doğal dil işleme ve sosyal farkındalık algoritmalarındaki gelişmeler, sosyal robotları arkadaşa hatta kişisel yardımcılara dönüştürmeye başlamıştır.

Carnegie Mellon Üniversitesinden Dr. Justine Cassell, kullanıcı ve sanal asistan arasındaki etkileşim hakkındaki bilgileri öğrenmek, etkileşimi kişiselleştirmek ve görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için için kullanan yenilikçi bir robot geliştirmiştir. Dr. Cassell “Yapay zeka bir teknoloji değil, insanları anlamaya ve makinelerin insanların istediği şekilde davranmasına dönük bir tekniktir.” yorumunda bulunuyor.

Bu üç konudaki gelişmeler sağlık hizmetlerini tanıdan tedaviye, hastalıkları önlemeden, sağlık finansmanına kadar her açıdan değiştirecektir. Gelişmeleri takip edip katkı sağlamakta fayda olacaktır.