Yeni Dijital Ekonomiye En Hazır Ülkeler ve Türkiye

Günümüzde ilk aşamasını yaşamakta olduğumuz Endüstri 4.0 sadece mühendislik veya tıp gibi alanları değil ekonomi, hukuk sistemi gibi alanları da derinden etkileyip toplumsal dokuyu tamamen değiştirecektir.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2016 yılında 139 ülke için hazırlatılan Ağa Hazırlık İndeksi ülkelerin yeni dijital dünyaya ne kadar hazır olduğunu, rekabetçilikleri ve refahlarını arttırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan ne kadar yararlanabildiklerini incelemektedir. Çalışmanın sonuçlarına kısaca göz atalım.

Ağa Hazırlık İndeksi 2016 (İlk On Ülke ve Türkiye)
ÜlkeSıralama
Singapur1
Finlandiya2
İsveç3
Norveç4
ABD5
Hollanda6
İsviçre7
Birleşik Krallık8
Lüksemburg9
Japonya10
Türkiye48

Singapur birinci sırada olmasını büyük ölçüde hükümetin bu konudaki kuvvetli desteğine borçludur. Bilgi teknolojisinin sundukları yoğun şekilde paylaşılmakta, temel ve kamu hizmetlerine erişimde dijital teknolojiler örnek şekilde kullanılmakta ve okulların bağlantısını sağlamaktadır. İkinci sırada olan Finlandiya son teknolojilere kolay erişim, girişim sermayesi ve bağlantısı sağlanmış işletmeleriyle öne çıkmaktadır. ABD’nin girişim ve inovasyona son derece uygun iklimi bu ülkeyi sadece yeni döneme sadece nicelik değil nitelik olarak hazırlamaktadır. Birleşik Krallık girişim sermayesi ve hükümetin yoğun desteği sonucu sıralamada sekizinci sıraya yükselmiştir.

Ülkemiz genel değerlendirmede Slovakya’nın arkasında ve Mauritus’un önünde 48. sırada yer almıştır. Türkiye 2015 değerlendirmesinde de aynı sırada bulunuyordu. Ülkemiz üst-orta gelir seviyesine sahip gelişmekte olan bir Avrupa ekonomisi olarak sınıflandırılmaktadır.

10 ölçüt ve her ölçütte 3 ile 9 arasında alt-ölçüt olacak şekilde yapılan değerlendirmede ülkemiz ucuz internet bağlantısı ve dijital becerilerde artış gibi ölçütlerde öne çıkarken yasal düzenlemeler ve iş ortamındaki sorunlar yanında bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin vizyonda zayıflama gibi gelişme ihtiyacı gereken alanlara da sahiptir. Türkiye’nin genel değerlendirmeyi oluşturan 10 ölçütte 139 ülke arasındaki sıralaması şu şekilde olmuştur.

ÖlçütSıralama
Siyasi ve Düzenleyici Ortam69
İş ve İnovasyon Ortamı43
Altyapı ve Dijital İçerik59
Uygun Fiyat2
Beceriler69
Bireylerin Kullanımı65
İş Dünyasının Kullanımı56
Devletin Kullanımı57
Ekonomik Etkiler67
Sosyal Etkiler54

Kaynak: https://www.weforum.org/agenda/2016/07/countries-best-prepared-for-the-new-digital-economy