Finans Sektöründe Dijital Dönüşüm

Finans sektörü teknolojinin hızına çok daha hızlı adapte oluyor. Akıllı telefonlarda yakalanan yükseliş devam ederken artık akıllı saat veya gözlükler üzerinden bankacılık işlemleri yapılabiliyor.

Bankacılık alanında geliştirilen ve işe yarayan her uygulama, firmaların büyük ölçüde gelişmesine veya aksi yönde olumsuz etkilenmesine neden olabiliyor.

Finans sektörünün olmazsa olmazlarından dijital dönüşüm unsuru, büyük stratejik planlamalarda önem verilmesi gereken parametrelerden birisi olmaya devam ediyor.

Paranın yönetiminin ve transferinin gerçekleştirildiği bankacılık faaliyetlerinde, artırılmış gerçeklik ve yenilikçi davranış alışkanlığı son derece önemli bir konu haline gelmiştir.

Dijital Dönüşüm Neticesinde Gerçeklik ve Fayda Stratejisi

Tüm dünya genelinde mobil bankacılık adı altında geliştirilen uygulamalar neticesinde yatırımlar artarken, müşterilerin beklentisi de bu oranda artıyor.

Her bireyin akıllı telefon kullandığı varsayılarak geliştirilen projelerde hataya asla yer yok! Yeni bir davranış alışkanlığı ile birlikte her sektör dijital dönüşüm konusunda farklı etkilerle karşı karşıya kalabilir.

Yapılan araştırmalar sonucunda müşterinin fayda görmesini temel alan hedefler, başarılı bir projenin hayata geçirilmesini ve marka değerinin artmasını sağlıyor.

Hatasız Değil, Hızlı ve Yenilikçi Olmak Daha Etkin Rol Oynuyor

Büyük veriyi doğru kullanmak, müşteri çağının en itici güçlerinden birisi olmaya devam ederken, mobil teknolojileri benimsemek ve müşteri deneyimini arttırmak adına çeşitli projeler geliştirilmelidir.

Hedef olarak her proje müşteri temeline dayanırken, verinin doğru analizi, bu anlamda en önemli etkenlerden birisidir.

Geleceğin finans sektöründen başarılı sonuçlar alabilmek ise açık ve anlaşılabilir teknolojiye, geliştirme algısına ve her kanalda aynı deneyimi sunabilmeye dayanıyor.

Müşterilerin teknolojiyi doğru bir biçimde kullanabilmeleri, banka şubelerinin kapanması anlamına gelmemekle birlikte, şubelerin konseptlerini baştan aşağı değiştirmelerini temel alıyor.

Finans sektöründe dijital dönüşün için en önemli unsurlar: organizasyon, teknoloji, ölçütler ve kültür olarak nitelendirilebilir.

Bu kriterlerin daha faydalı bir şekilde geliştirilmesi için de, yöneticilerin dijitalden anlamaları ve çalışanlarını eğitmeleri gerekmektedir.

Diğer sektörlerden farklı olarak finans sektöründe, sunulan her şey bir hizmete dayanmalıdır. Öncelikle insan, ardından da teknoloji kriterleriyle tüm projelerde ve kamu ilişkilerinde mevzuat boyutu ele alınmalıdır.

Uyum içerisinde gerçekleştirilen dijital projeler, kamu kuruşları da dâhil olmak üzere tüm kurumlarda başarılı bir marka değeri yaratılmasına imkân sağlayacaktır. Her kanaldan ürün geliştirilmeli ve mevzuata uyumlu olmasının yanı sıra, müşterilere büyük ölçüde kolaylık sağlamalıdır.

Bu gelişmeler sonucunda maliyet artarken, elde edilecek ciro da kat ve kat artacaktır.

Güvenlik Unsurları Dikkate Alınmalı ve Müşteri Bilgilerinin Gizliliğine Önem Verilmelidir

Her ne kadar geliştirilecek projelerde müşterilerin maksimum fayda sağlaması düşünülse de, aynı zamanda veri güvenliği de ön planda tutulmalıdır.

Network yatırımlarından mobil yatırımlara kadar her konuda öncelikle güvenlik prensibi ele alınmalı ve uzun vadede kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bahsetmiş olduğumuz dijital dönüşüm olgularının yanı sıra, diğer sektörlerin de bu hususlara dikkat ederek yatırımlarını uyarlaması ve müşteriyi temel alan bir çalışma prensibi geliştirmesi gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda özellikle finans sektöründe karşılaşılan güvenlik zafiyeti, gelecekteki projelerde göz önünde bulundurularak kapatılmalı ve kişisel verinin gizliliği ön planda tutulmalıdır.

Siber tehditlere karşı mutlaka alternatif çözümler geliştirmeli ve bankacılığın tüm unsurlarında bu çözümler etkin bir şekilde kullanılmalı fakat güvenlik önlemlerini artırırken kullanıcı deneyimi her zaman göz önünde bulundurulması gerekliliği unutulmamalıdır.