Endüstri 4.0 ve Küresel Rekabet

Gelişmiş ülkelerin düşük maliyet ve verimlilik nedeniyle üretimlerini daha zayıf ülkelere kaydırması bu tür daha zayıf ülkelerin ekonomik gelişimine katkı sağlamış ve küresel rekabete yeni oyuncular katılmasına neden olmuştur. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler finans ve üretim altyapılarının yayılmasıyla teknoloji transferini kolaylaştırmaktadır. Küresel pastadan payını almak isteyen gelişmekte olan ekonomiler gelişmiş ülkeleri ulusal endüstri… Okumaya devam et Endüstri 4.0 ve Küresel Rekabet