Sizin pazarlama otomasyonunuzda ne eksik?

Yeni teknolojilerin sonucu olarak müşterilerin değişen ve karmaşık hale gelen davranışları pazarlama çalışmalarını giderek daha zorlaştırmaktadır. Dijital teknolojilerdeki gelişmeler uzun yıllardır endüstride kullanılan otomasyonların pazarlama, ilişki yönetimi gibi müşteri deneyimi unsurlarına genişletilebilmesine imkan tanımıştır. Pazarlama otomasyonu en genel şekliyle pazarlama hedeflerine ulaşmada dijital teknolojilerin kullanılması olarak tanımlanabilir.                 Pazarlama otomasyonu yeni dönemin gereklerinin ortaya çıkardığı… Okumaya devam et Sizin pazarlama otomasyonunuzda ne eksik?

Pazarlama ve Dijital Müşteri Deneyimi Yönetimi

Fiziksel dünyadaki Müşteri Deneyimi Yönetimi (MDY) ilkeleri temel olarak dijital dünya için de geçerlidir. Ancak, fiziksel ve dijital dünyalar arasında bazı farklılıklar da vardır. Örneğin, fizikselde çok yoğun şekilde gerçekleşebilen yüz yüze temasa, farklı ve sınırlı şekilde sunulan bilgiye, alışverişin belirli saatlerde yapılabilmesine ve müşteri deneyiminin personel, mağaza gibi çok farklı boyutlarda sunulmasına karşın dijitalde… Okumaya devam et Pazarlama ve Dijital Müşteri Deneyimi Yönetimi

Müşteri Deneyimi ve Müşteri Deneyimi Yönetimi

Geleneksel olarak müşterilerin satın alma kararlarının ürün, kalite ve fiyat gibi unsurlar temelinde mantıklı şekilde gerçekleştiği kabul edilir. Ancak, bu yaklaşım müşteri davranışının duygusal ve irrasyonel yönlerini hesaba katmaz ve günümüzdeki tüketici davranışlarını tam anlamıyla açıklamakta yetersiz kalır. Şirket ve müşteri arasındaki tüm etkileşimlerden oluşan müşteri deneyimi toplamı müşterilerin tercihlerini ve satın alma kararlarını etkilemede… Okumaya devam et Müşteri Deneyimi ve Müşteri Deneyimi Yönetimi