DevOps ve Tasarım Odaklı Düşünme Konçertosu

Dijital yıkımın hüküm sürdüğü günümüz ortamında IT hizmetlerinin dar boğaz oluşturması kabul edilemez. Giderek daha fazla sayıda görev otomasyona aktarılıyor bu durum IT süreçlerinin daha çevik ve daha hızlı olmasını gerektiriyor. Altyapı ve uygulama hizmetleri arasındaki sınırın bilinmezliği DevOps’un önemini arttırıyor.

IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) “Yazılımlar Neden Başarısız Oluyor” başlıklı çalışmasında bu durumun en önemli nedenleri arasında diğerleri yanında “Kötü tanımlanmış gereksinimler”, “Paydaşların politikaları” ve “Müşteriler ve geliştiriciler arasındaki kötü iletişimin” bulunduğunu belirtmiştir. DevOps ekipleri entegre ederken, tasarım odaklı düşünme; çözümler hakkında farklı bir düşünme yolu keşfedilmesine olanak sağlayacak şekilde problemlerin tam olarak ne olduğunu anlamada basit bir yol sunuyor.

Bu ikiliye daha yakından bakalım.

Aslına bakarsanız tasarım odaklı düşünme; basit, kullanışlı, güzel ve kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan ürünler ortaya çıkarma amacıyla 1950’lerde başlayan akım, kapsamını sürekli genişletmekte olup günümüzde hizmetler, müşteri deneyimi, iş uygulamaları gibi sahalarda da kendini göstermeye başladı. Tasarım Odaklı Düşünme; İnsan odaklı inovasyonu esas alan bir felsefe, metodoloji veya kültür olarak tanımlanabilir. Merkezinde kullanıcıların düşünceleri, alışkanlıkları, ihtiyaçları, ürünlerle ve hizmetlerle etkileşimi yatar. İş odaklı değil müşteri/talep sahibi odaklıdır. Önemli bir faydası maliyetleri azaltması veya riskleri orantılı olarak azaltmasıdır. Büyük işletmeler yeni bir ürün veya hizmet geliştirmeye karar verdiklerinde ortaya çıkan maliyetler muazzam seviyelere ulaşabiliyor. Tasarım odaklı düşünme doğrudan ihtiyaç duyulan çözümlere yöneldiği için daha baştan önemli miktarda maliyet avantajı sağlıyor.

DevOps ise; ilk olarak bulut temelli kurumlarda geliştirme ve operasyon ekiplerini entegre etmeye hatta birleştirmeye yönelik olarak ortaya çıktı. Yazılım (dev) ve sistem yöneticileri (ops) arası tam entegrasyonu hedefleyen DevOps; bu entegrasyon ile operasyon ekiplerinin yalın yaklaşımları ile geliştirme ekiplerinin çevik uygulamalarının kaynaşması sağlamakta ve bu iki ekip arasındaki kültürel farklılığı kapatmaktadır. Yazılım ve operasyonun eşgüdümlü çalışması projelerin hızlı ve başarılı yol almasını sağlamaktadır.

( IBM DevOps’u işletmelerin pazardaki fırsatları kaçırmamasına ve müşteri geri bildirimine olan zamanı azaltmasına imkan veren yazılım güdümlü inovasyonların sunulmasında işletmeler için elzem bir yetenek olarak tanımlıyor.)

Bu ikili bir araya geldiğinde…

DevOps’un tasarım odaklı düşünmeyle harmanlanması talep edenlerin/müşterilerin gereksinimlerini tam olarak karşılayan çözümlerin yolunu açmaktadır. Bu noktada DevOps, kullanıcı ihtiyaçlarını tam olarak karşılamasını sağlamak tasarım odaklı düşünme metodolojisinden yararlanıyor. Diğer bir değişle sırtını büyük ölçüde tasarım odaklı düşünmedeki yalın yaklaşıma yaslamaktadır.

Bu yaklaşımla geliştirme sürecinin her aşamasında verimsizliklerin ve dar boğazların ortadan kaldırılması, görevlerin ve sürmekte olan işlerin sayısının azaltılması sağlanmaktadır. DevOps tasarım odaklı düşünmenin sürekli geri bildirim döngülerinden büyük ölçüde yararlanır. Az sayıda tasarım hedefini gerçekleştirip az sayıda kullanıcının geri bildirimlerini aldıktan sonra ilerlemeye odaklanan disiplinli bir tasarım geliştirme (agile design development) yaklaşımı DevOps projelerinde hızlı başarıyı sağlamaktadır.

Özetle,

İki farklı ekibin entegrasyonu ile oluşan DevOps, yalınlık ve empati gibi doğrudan kullanıcıyı hedefleyen tasarım odaklı düşüncenin konçertosundan; hem hızlı hem daha başarılı projeler ortaya çıkıyor.