Yeni Fırsatlar. Büyük ne kadar büyük?

Geçtiğimiz günlerde Big Ideas 2017 analizini inceleme fırsatı yakaladım. Analizin satır aralarını paylaşmak istedim.

Mobil işlemler

2020’ye kadar dünya nüfusunun %75’inin sahip olması beklenen akıllı telefonların en önemli işlevlerinden birisi mobil ödemeler olacak. Sektörün hacminin günümüzdeki 1 trilyon dolardan 2020’ye kadar 15 kat artarak 15 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bunun en büyük itici güçleri, daha iyi güvenlik, daha fazla satış noktasında kullanılabilirlik ve Çin, Hindistan gibi hızla büyüyen ülkelerde uygun yasal düzenlemeler sayesinde yaygın kullanım buluyor olması olarak karşımıza çıkıyor.

Kripto-varlıklar

Blockchain’in olanaklı kıldığı Bitcoin, Ethereum ve Steem gibi kripto-varlıkların nereye kadar gideceği belirsiz. Bircoin halen lider olmasına ve değerini sadece iki yılda 3 milyardan 40 milyar dolara çıkarmasına rağmen 700 civarında farklı kripto-varlık mevcut. Günel Kore ile Filipinler arasındaki göçmen işçilerin para transferlerinin %20’si bugünden Bitcoin ile yapılıyor.

Her yeni pazarda olduğu gibi heves, belirsizlik ve spekülasyonun hakim olduğu bu pazara ilişkin tahminde bulunmak güç olmasına rağmen 10 yıl içinde değerini bir trilyon dolara arttırması şaşırtıcı olmayacak.

Otonom araçlar

Hizmet-olarak-mobilite pazarının toplam büyüklüğü gelecekte otomobil imalatçılarının toplamını aşabilir. Pazarı az sayıda şirketin domine etmesi söz konusu. Bu adaylardan birisi Tesla. Donanım, elektrikli araba, yazılım ve otonom sürüş algoritmalarının tümünü geliştiriyorlar.

Mobility as a service’i konuşacağımız yakın zamanda, şirketin otonom taksi ağlarından alacakları %5 pazar payı bile şirketin değerini önemli ölçüde arttıracak.

3D yazıcılar

Carbon ve Adidas arasında topuk parçaları üretimi konusundaki işbirliği 3D baskının prototip imalatından çıkarak maliyet, kalite ve hız anlamında bitmiş ürünlerin imalatına yayılmaya başladığını göstermek açısından önemli.

3D baskının 2020’ye kadar 40 milyar ve 2025’e kadar 500 milyar dolar hacme ulaşacağı yönünde tahminler var. Burada belirleyici faktör son kullanıma yönelik parçaların üretiminde ne derece kullanılacağı.

Robotik ve Otomasyon

Robotlar otomobil fabrikalarından çıkarak diğer sektörlere de yayılmaya başladı. Amazon’un depolarındaki robot işgücü sayısı 2014’teki bin seviyesinden neredeyse elli bine çıktı. Amazon bunu yaparken kimseyi işten çıkarmasa da robotların işsizlik getirebileceği korkusu var.

Ancak, daha ucuz, daha akıllı, daha güvenli ve daha esnek robotların trilyonlarda dolar tutarında değer artışı getireceği açık.

Derin öğrenme

Makine öğrenmesi yapay zekanın, derin öğrenme ise makine öğrenmesinin alt kategorisidir. Haber, eğlence, reklam gibi sektörleri bütünüyle dönüştüren internet derin öğrenmenin desteğiyle bu dönüşümü daha birçok sektöre yayacak. Derin öğrenmedeki ilerlemeler teknoloji, imalat, ulaştırma, finans, sağlık ve diğerlerinde otomasyon ve ilerleme sağlamanın yanında henüz hayal bile edemediğimiz yeni iş biçimleri de ortaya çıkarılacağı öngörülüyor.

Bill Gates’in makine öğrenmesinde devrimci bir gelişmenin 10 Microsoft değerinde olacağı yorumu konunun taşıdığı potansiyeli ortaya koyuyor.

Genom düzenleme

Genom düzenleme maliyeti son yıllarda 30 ila 50 kat arasında düşüş gösterdi. Bu gelişmede CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (Kümelenmiş Düzenli Aralıklı Kısa Palindromik Tekrarlar)) konusu liderlik yaparak düzenleme verimini muhafaza ederken zaman ve maliyeti önemli ölçüde azaltmayı başardı.

Günümüzde tek gen kaynaklı yaklaşık on bin hastalık bulunuyor ve bunların sadece yüzde beşi tedavi edilebiliyor. Bu hastalıkların tedavisinin mali hacminin yıllık 70 milyar dolar olabileceği tahmin ediliyor. Bu sahada kök hücre tedavisi, kişiselleştirilmiş tıp gibi başka yaklaşımlar da mevcut.

Tüm bunları incelediğimizde büyük ne kadar büyük sorusu aklımda canlanıyor.