IoT projeleri neden başarısız oluyor?

Araştırmalar IoT projelerinin üçte ikiden fazlasının kavram kanıtlama aşamasında (Proof of Concept ) başarısız olduğunu ortaya koyuyor.(Cisco Survey) Bu oran yüksek görünebilir ama durum bulut bilişim ve bileşenleri gibi geçmişteki yeni gelişmelerin ilk dönemlerindeki kayıtlarını andırıyor. Bu yaklaşımla aslında endişe edilecek bir durum görünmüyor diyebiliriz.

Peki, en çok neden başarısız olunuyor?

İş üzerindeki etkiler netleştirilmeden harekete geçmek

Teknoloji işin değil, iş ihtiyaçları teknolojik değişimin itici gücü olmalıdır. Ancak, teknolojik gelişimin heyecanı liderleri çoğu durumda tam tersi hareket etmeye yönlendiriyor. Bu gibi durumlarda kavram kanıtlama aşamasında yeterli bilgi ve inceleme olmadan başlatılır. Konuya dahil olan her tarafın tüm talepleri yazılı olmadığından, tarafların farklı beklentileri işler ilerledikçe daha çok gün yüzüne çıkarak projeye zarar veriyor.

Ölçeklendirme stratejisini belirlememek

İşlerin baştan sonra nasıl yürütüleceğinin üst seviyede bir yol haritası da gereklidir. Hedefleri, eylemler ve vizyon arasındaki bağlantıları tesis eden ve süre, maliyet gibi konuları kontrol altında tutan bu ölçeklendirme yol haritası olmadan ekipler kafa karışıklığı ve şüphe yaşayarak konuya tam anlamıyla odaklanmakta zorlanıyor.

Ekipler arasında entegrasyon ve işbirliği bulunmaması

Unutulmaması gereken; IoT projeleri donanım, yazılım, ağ, son kullanıcı aplikasyonu, analitik gibi birbirine bağlı birçok bileşenden oluşur. Bu bileşenler üzerinde çalışan ekiplerin çalışmaları diğer ekiplerin çalışmalarına son derece bağlıdır. Bu durum yüksek ve sürekli işbirliği ve iletişim gerektirir. Aksi durumda olumsuz sonuçlar kaçınılmaz olmaktadır.

Uygulamada insan kaynağı ve uzmanlık yetersizliği

Sürekli gelişen IoT yeni ortaya çıkmakta olan ve bazı durumlarda henüz pazara sürülmemiş teknolojiler konusunda uzmanlığa ihtiyaç gösterir. Bu tür projeler için gerekli insan kaynağını, becerileri ve uzmanlığı bulmak kolay değildir. Prototip aşamasında uzmanlaşmayan bir ekip sorun oluşturmaktadır.

Önceliklerin değişmesi ve yönetim desteği olmaması

Değişim kurum içi ve dışı direnç ve birçok durumda yoğun eleştirileri birlikte getirir. Tüm paydaşların katılımı ve tam desteği önemlidir. Üst yönetimin konuyu sahiplenmesi bu tür girişimlerde kritik öneme sahiptir. Önceliklerini sürekli değiştiren bir yönetim başarısızlığa giden kestirme yol olacaktır.