Varlık yönetiminde tavsiye robotları etkisi artıyor. Fintech baskısı sürüyor.

Fintech(finansal teknoloji)’teki gelişmeler finans sektörünü yeniden tanımlıyor. Geleneksel bankacılık ve varlık yönetim kuruluşlarının birçoğunun bu teknolojinin bu denli finansın içinde olmasının gelecekte fintech şirketlerinin baskısı altında kalacakları yönünde kaygılara yol açıyor. Özellikle finans sektöründe olmayıp finansal tavsiye sunan uygulamaları giderek artıyor.

CFA Institute tarafından yapılan bir araştırma finansal tavsiye araçlarına çok aşina olduğunu söyleyen finansal analistlerin oranının sadece %14 olduğunu ve bu kişilerin %90’ının çalıştıkları sektörün fintech teknolojisi tarafından etkileneceğini düşündüğünü ortaya koyuyor. Geleneksel kuruluşların önündeki en büyük zorluk fintech şirketlerin sunduğu gelişmiş müşteri deneyimi, düşük yönetim maliyetleri ve finansal tavsiyelerdir.

Büyük veri, analitik, makine öğrenmesi, blockchain, tavsiye-robotları gibi teknolojilerin her geçen gün daha fazla zorladığı geleneksel bankalar ve varlık yönetim şirketleri müşteri deneyimini ve ürün yönetimini optimize etmek yanında pazarlama stratejilerini bu teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni müşteri profiline uyarlamaya odaklanmak durumundadır.

Her finans yöneticisinin https://www.cfainstitute.org/Survey/fintech_survey.PDF araştırmasını incelemesini öneririm.

Otomatik finansal tavsiye araçları henüz çok gelişmiş ve karmaşık kararlar alacak kapasitede değildir. Fakat maliyet, tavsiyeye erişim, hizmet kalitesi, ürün seçeneği gibi konularda otomatik finansal servislerin önemli etkisi olacak gibi. (Önceki makalelerimde yapay zekâ (AI) uygulamalarının nasıl hızla ilerlediğini yazmıştım yakın zamanda karmaşık konularda da çok başarılı sonuçları görebiliriz. ) Anket sonuçları %89 ile en büyük etkinin maliyetlerden geleceğini gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre otomatik fintech araçları konusunda öne çıkan kaygılar %48 ile otomatik yatırım tavsiye algoritmaları, %30 ile yanlış satışlar ve %12 ile verilerin korunmasına ilişkindir.

Fintech bağlamında geleneksel bankalar ve varlık yönetim kuruluşları için sorunlar ve riskler kadar fırsatlar da söz konusudur. Riskleri her durumda karşılarına çıkacak olmasına rağmen, ortaya çıkan fırsatlardan ancak sürekli gelişen ve karmaşık hale gelen bu sektörde yer alma kararlılığını göstermeleri durumunda yararlanabilirler.

Fintech konusunda halen önemli riskler olduğu kanısı yaygın olmakla birlikte sektör yeni girenler önemli dönüşümler getirmektedir ve geleneksek bankalar ve varlık yönetim kuruluşları bu değişime uyum sağlayamazlarsa pazarın dışında kalabilirler.