Üretimde “anlık” dönem

Yüzlerce fabrikanın anlık olarak etkileşim halinde bir harmoni ile üretmesi.. Durun böyle başlamıyoruz. Endüstri 4.0’ın en önemli unsurlarından biri siber-fiziksel üretim tesisleridir. Bu tesisler; algılayıcılar, robotik araçlar, büyük veri, otomasyon, sanal gerçeklik, katmanlı imalat, öğrenen makina, bulut gibi yeni teknolojilerin desteğiyle üretim kavramını yeniden tanımlıyor.

Endüstri 4.0’ın en temel özelliği, açık ve son teknolojiye ait yeniliklerin hızla uyarlanabildiği bir platform olmasıdır.

Bugüne kadar var olan otomasyon sistemlerinin ana sorunu, oluşturduğu verileri diğer üretim sistemleriyle kolayca paylaşamaması olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bu anlamda bulutun destekleyeceği IoT platformları uyumsuz sistemlerin birbirine bağlanmasına güçlü bir çözüm getirmektedir. Üretim tesislerinde IoT ile uyumlu ağ geçitleri, farklı otomasyon sistemlerinin kullandığı farklı protokoller ve internet temelli açık protokoller arasında aracı katman olarak işlev görerek, çeşitli üreticilerin verilerini normal hale getirerek sistemler arası iletişim sorununu ortadan kaldırmaktadır.

Üretimde “anlık” bir dönemi yaşıyoruz.

Bulut temelli “öğrenen makine” operasyonların sistematik olarak düzenlenmesine imkan vermektedir. Örneğin, bir üretim tesisinde yapılan, iş akışında verimliliği arttıran bir düzenleme, diğer tesislere kolayca yayılabilir ve aksiyon alınabilir hale getirilebilmektedir.

Başka bir değişle; ana bir üreticiye bağlı yüzlerce alt yüklenici ile fabrikanın aynı anda iletişimi ve etkileşimi, üretime ilişkin koordinasyonu tek fabrikaymış kolaya indirger. Böylelikle teknolojinin hakim olduğu üretim prensibiyle aynı anda, anlık olarak bir çok üretim alanı kolayca yönetilebilir Yani anlık bile üretim yapılabilir!

Diğer yandan tedarik zincirimizde “canlı veri” dönemini yaşıyoruz. Yani daha açık bir değişle; neyi, ne kadar ve ne kadar zamanda” üretebileceğimizi kısa vadede, anlık olarak öngörebiliriz.

Lojistik yönetim personeliniz; trafik, hava durumu gibi gerçek zamanlı verilere ihtiyaç duyarken, üretim planlayıcılarınız; makine yoğunluğu, enerji denetimi, olası duruşlar, tahminlenen değişimler, vardiya seviyesine ihtiyaç duyar. İş planlayıcılarınız ise; günlük hatta haftalık verilere ihtiyaç duyabilir. Bu noktada temel olarak oluşturacağınız sisteminiz şu özellikleri taşımalıdır:

· Sistemin olası ihtiyaçlarına göre; robotik, otomasyon, katmanlı imalat, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojilerden yararlanarak otomasyon sağlamalıdır.

· Sisteminiz; çalışanları, ortakları, müşterileri, ekipmanları ve IoT aygıtları birbirine bağlamalıdır ve bunu sadece iki yönlü değil çok yönlü şekilde gerçekleştirmek gerekir.

· Sisteminiz; iş ağları, sosyal medya gibi kişisel ağlar ve IoT aygıtları gibi varlık ağları arasında “işbirliğine” imkan vermelidir.

· İşletmeniz, gerekli veri toplama ve analiz etme sistemlerine sahip olmalıdır.

· Verilerin sadece doğru zamanda toplanması yeterli değildir ayrıca belirli rollere ve işlevlere yönelik ve kullanılabilir olmalıdır.

Yakın dönemde anlık veri, tercih değil bir zorunluluktur. Elle girilen veriler, kısa vadeli yönetim, orta ve uzun vadeli planlama değişen koşullarda yeterli değildir. Hızlı toplanan büyük miktarda veriyi anlamlaştırmaya, ön görüye dönüştürmeye, gerçek zamanlı operasyonlara dönüştürmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Yakın dönem, anlık verilerin işletmelere yıkıcı katkı sağlayacağı bir dönem olacaktır.