ATM’ler çıktı diye bankacılık ölmedi!

“Hocam, okudukça işsiz mi kalacağız diye düşünüyorum.” diye bir mesaj aldım. Cevabım; ATM’ler çıktı diye bankacılık ölmedi! oldu.

Konuyu biraz daha açmak istedim.

Siber fiziksel sistemler; bilişsel imalat, robotik, nesnelerin interneti, yapay zeka vb. gibi alanlardaki ilerlemelerin etkileri her alanda artıyor. Artık otonom sistemleri konuşmaya başladığımızda bu gelişmelerin insanların rolünü nasıl etkileyeceği üzerinden yoğun tartışmalara başlamalıyız.

Bu konuda vizyonel tartışmalarda; yeni nesil üretim sistemlerinin, otonomların, insanların en az yarısını işinden edeceği diğer taraftan ise ortaya çıkacak yeni işler sayesinde işsizlikte artış olmayacağını ileri sürenler var.

Bende aynı kanaatteyim. Bu aşamada istihdam üzerindeki etkilerin neler olacağı kesin olarak söylemek güç. Fakat tarihsel gelişim gösteriyor ki; her endüstri devri yeni iş alanları, yeni sınıflar, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkardı.

Yaşamaya başladığımız endüstri devriminin de öncekiler gibi önemli değişimler getirmesi kaçınılmaz. Bu değişimlere hazır olmaktan, ön görmekten, oluşacak fırsatları analiz etmekten başka şansımız yok.

Gelecek, bekleyip neler olacağını görmek isteyenlerin değil bugünden harekete geçenlerin olacaktır.

Değişimin başarısı uzun vadeli politikalar, esnek yasal altyapı, kapsamlı uygulanabilir vizyon, sürekli yapılan araştırma geri bildirimler, kurumlar arası etkin diyalog, uluslararası işbirliği gerektirmektedir. Endüstri devriminin değişimleri bir anda değil yıllara yayılmış şekilde gerçekleşecektir.

Bu nedenle önümüzde halen zaman var ama kaybedecek zaman yok.