Dijital dönüşümde 3N

Neden dönüşecek?

Dijital dönüşümü dijital teknolojiler ve iş modelleri kullanılarak performans artışına yönelik kurumsal değişimin gerçekleştirilmesi olarak tanımlanması bir yönüyle katılıyorum. Aslında doğru tanımın tüketici ve üreticilerin dijital yaşama ayak uydurması olduğuna inanıyorum.

Bu çalışmada dijital yıkıma karşı bir savunma olarak dijital dönüşümünün unsurlarına değinmek istedim. Dijital vizyon, kurumsal değişim ve dijital teknolojilerin birlikteliği; karlılık, verimlilik, daha hızlı inovasyon, daha etkin bilgi toplama ve paylaşma, daha iyi müşteri deneyimi gibi birçok alanda performans artışı getirecektir. Zaten sürecin diğer tarafında; bağlı nesneler, büyük veri, sosyal medya gibi birçok dijital teknolojinin ölçülebilir ve raporlanabilir doğası dijital iş dönüşümünü büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Dijital iş dönüşümünün temelinde insanlara, süreçlere, stratejilere ve pazar dinamiklerine ilişkin kurumsal değişim yatar. Önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak değer artışı büyük ölçüde daha hızlı inovasyon, daha yüksek verimlilik ve daha iyi müşteri deneyimi ile mümkün olacaktır.

İş dönüşümünün itici güçleri siyasi, sosyal, kültürel veya ekonomik gelişmeler olabilir.( Örneğin yasal otoritelerin getireceği “e zorundalıklar” bu yöndeki diğer bir itici güçtür. ) Dijital dönüşüm diğer dönüşümlerden farklı özellikler taşır ve zamana, konuma ve sektöre göre değişir. Günümüzde mobil araçlar ve uygulamalar, büyük veri, bulut, sosyal medya ve nesnelerin interneti dijital iş dönüşümünde öne çıkan teknolojilerdir. Altında internetin yattığı bu teknolojiler birlikte ”her şeyin interneti” olarak adlandırılmakta olup dijital dönüşümün alacağı yön üzerine önemli etkileri bulunmaktadır.

Dönüşüm ihtiyacı farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bazı durumlarda, her zamankinden daha bilgili olan ve daha kaliteli ürün, daha iyi hizmet, daha düşük fiyat talep eden müşteriler itici güç olabilir. Diğer durumlarda, piyasaya yeni giren ve rekabette öne çıkan başka oyuncular dönüşüm için baskı yaratabilir. Yeni oyuncular sektörün içinden gelebileceği gibi diğer sektörlerden de gelebilir. Google ve Amazon gibi yeni pazarlara girip mevcut oyuncuları yerinden eden şirketlerin birçok örneği vardır. Yeni olanaklar sunan yeni teknolojiler de dönüşümü zorlayabilir. Bu tür yeni teknolojiler ilk uygulandığında, işletmeye uyarlandığında veya yeni yollarla entegre edildiğinde rekabetçi farklılık yaratabilir. Paket teslimatından drone’ların kullanılması, tek seferlik sigorta poliçeleri dijital teknolojiler sayesinde uygulanma imkanı bulmuştur.

Dijital yıkım az ya da çok tüm sektörleri tehdit etmesine ve liderlerin büyük kısmı iş modellerinde değişim ihtiyacının farkında olmasına rağmen dijital yıkıma karşı aktif planı olanların oranı son derece düşüktür.

Neler Dönüştürülecek?

Nelerin dönüştürüleceği yanıtlanması gereken ikinci sorudur. Bu yönde uygulanabilecek sistematik bir yaklaşım dijital olarak dönüştürülebilecek farklı kategorileri belirlemek ve her kategorinin ihtiyaçlarını analiz etmektir. Örneğin dönüşüm kategorileri aşağıdaki gibi olabilir:

  • İş Modeli
  • Yapı
  • Süreçler
  • Çalışanlar
  • Ürünler ve Hizmetler
  • BT Altyapısı
  • Müşteri İlişkileri

Her kategori için mevcut durumu ve dönüşüm sonrası hedeflenen durumu gösteren bir değerlendirme yapılabilir. Bu iki durum arasındaki fark gerekli dönüşüm miktarını temsil eder. Bazı kategoriler için fark düşük seviyede olup makul seviyede dönüşüm ihtiyacına, diğer kategoriler içinse önemli seviyede olup kökten bir dönüşüm ihtiyacına işaret edebilir.

Tek bir değişim veya teknoloji dijital dönüşüm için yeterli olmayacaktır. Etkin ve sürdürülebilir bir dönüşüm birçok farklı kategoride değişim ve birçok farklı teknolojinin kullanılmasını gerektirir. Bu tür bir süreç kuvvetli bir odaklanma ve yüksek seviyede koordinasyon gerektireceği için son derece zor olabilir. Birçok işletmenin dijital dönüşüm girişimlerinde başarılı olamamasının nedeni de budur.

Nasıl Dönüştürülecek?

Bu soru üç sorunun yanıtlanması muhtemelen en zor olanıdır. Esasen birçok dijital dönüşüm başarısızlığının altında yatan neden yanlış uygulamadır.

Sektörler arasındaki farklılıklardan ötürü dijital iş dönüşümü konusunda herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur. Dönüşüm konusunda seçilen yol haritası ne olursa olsun dijital iş çevikliği gereklidir. Dijital iş çevikliği aşağıda özetlenen üç konunun arakesiti olup bunların her birindeki başarılı uygulamalar sonucu gerçekleşecektir.

Bilgilerin ve verilerin toplanması yeterli değildir ve kararları biçimlendirmede aktif şekilde analiz edilmelidirler. Bilgiye dayalı karar alma bilgilerin önceliklerinin belirlenmesi, farklı işlevler arasında üst seviyede koordinasyon ve bilgilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve ilgili birimlere sunulmasını kolaylaştıran BT altyapısı gereklidir. Bilgi yönetim sistemleri, işbirliği sistemleri, gösterge panelleri, analitik araçları bilgiye dayanan karar alma sürecinin kanıta dayalı kavrayış sunan dijital bileşenleridir.

Tüm bunlar gerçekleşirken bürokrasilerden kurtulmuş; hızlı uygulamalara ihtiyacınız var. Hızlı uygulama kararları eyleme geçirmeye yönelik tepki gösterme yeteneğidir. Her şeyden önce denemeleri teşvik eden ve ders çıkarma, uyarlama ve yeniden deneme oldukça başarısızlıklara hoşgörü gösteren bir kurumsal kültür gereklidir. Birçok yeni girişimin başarısız olması işin doğası gereğidir.

Şimdi tekrar düşünerek, dönüşüme tam donanımlı olarak başlama zamanı…