Önce İnsan – Önce dijital

Neden kurumları dönüştürdüğümüzü analiz ederken tüm sonuçlar daha iyi müşteri deneyimine çıkıyor. Ardından kar maliyet vb.. bir sürü unsur daha geliyor. Gelin dönüşümün üç saç ayağına beraber bakalım. Müşteri Dijital teknolojiler kullanılarak birçok değişim gerçekleştirilebilir ama tüm bunların nihai hedefi daha iyi müşteri deneyimidir. Dijital işletmeler daha iyi müşteri deneyimi için bilgi ve teknolojiden yararlanır.… Okumaya devam et Önce İnsan – Önce dijital

Başlamadan önce değerlendirin

Dijital dönüşüm yol haritası dijital işletme olmaya giden yolda ihtiyaç duyulacak büyük ve karmaşık dönüşümlerin yönetimine yardımcı olması için bir kaç konu başlığını not ederek sizlerle paylaşmak istedim. Dijital Yetenek Değerlendirmesi İşletmeler ilk olarak dijital teknolojiden yararlanmada ne durumda olduklarını tespit etmelidir. Dijital olgunluk modeli temelinde her dijital yetenek ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu analizde İş… Okumaya devam et Başlamadan önce değerlendirin

Dijital dönüşümde yola çıkmadan önce…

Dijital dönüşüm yolculuğuna başlarken, birçok sorun vardır. En önemlisi; müşterilerinizin bağlılığını artıracak, kullanıcı deneyimine pozitif katkılar sağlayacak yeni süreç, ürün veya fırsatı karşılayacak bir proje yapmak isterken, bu projeyi nasıl kabul ettirileceği büyük bir sorundur. Düşünsenize, belki de “tıkır tıkır” çalışan departmanlara yeni bir iş modeli önereceksiniz. Çalışma yapılarını değiştirmelerini talep edeceksiniz ve bu değişikliklerin pozitif… Okumaya devam et Dijital dönüşümde yola çıkmadan önce…

Büyük Veri…Anlamak…

Günümüzde her geçen gün daha fazla önem kazanan ‘’Büyük Veri’’ diğer adı ile ‘’Big Data’’nın uzun vadede birçok ekonomik faaliyetin gelişimini pozitif yönde etkileyebileceği varsayılıyor. İş süreçlerinin devrimi olarak da nitelendirilen big data, şirketler tarafından büyük bir ilgili gören kriterdir. Büyük veri değişimine daha rahat adapte olan firmalar, sektördeki rakiplerine oranla çok daha avantajlı olacağı… Okumaya devam et Büyük Veri…Anlamak…

Daha fazla mobil bankacılık için uygulamaları her yaş grubuna göre özelleştirin!

Finansal hizmetler sektöründe büyük bir değişim yaşandığı bir gerçek. Ancak, halen klasik bankacılığı tercih eden farlı nesillerdeki çok sayıda müşterinin ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı sorusu tam olarak yanıtlanmadı. Özellikle çevremdeki 55 yaş üstü tüketici grubuna sorduğumda mobil bankacılığa çok uzak olduğunu görüyorum. Biraz nedeni sorguladığımızda ilk başta güvenilirlik sonrasında uygulamaların karmaşıklığı ile karşılaşıyoruz. Neyse ki yakın… Okumaya devam et Daha fazla mobil bankacılık için uygulamaları her yaş grubuna göre özelleştirin!

Endüstri 4.0 Beklentiler, Faydalar

Üretim sistemlerindeki gelişmeler ve yenilikçi teknolojiler yeni ürünlerin ve hizmetlerin pazara sunulmasını çabuklaştırmaktadır.  Siber Fiziksel sistemler müşteriler ve içinde bulundukları ortamla doğrudan etkileşim vasıtasıyla ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasına izin verecek ve tüm taraflara fayda sağlayacaktır.   Makineler arası iletişim kapasitesinde son dönemde gözlenen artış Nesnelerin İnternetinin geleceğinin habercisidir. Temelini gruplar ve nesneler ile algılayıcılar ve işleticilerin… Okumaya devam et Endüstri 4.0 Beklentiler, Faydalar

Endüstri 4.0’a Yönelik Tavsiyeler

Hem imalat teknolojisinin giderek karmaşık hale gelmesi hem de gerekli insan kaynağının tedarikindeki sorunlar endüstri projelerini çıkmaza sokabilir. Hedef verimlilik yanında daha etkin rekabet olmalıdır. Geleneksel yaklaşım müşteriler için en iyisini sunmak değil en düşük imalat fiyatını elde etmektir.  Rekabet için entegrasyon kapasitesi olan yenilikçi ürünler hedeflenmelidir ve üretim kapasitesi ve esnekliği müşterilerin değişen ihtiyaçlarına… Okumaya devam et Endüstri 4.0’a Yönelik Tavsiyeler

Endüstri 4.0 için Dönüşüm için satır başları

Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan dijital dönüşüm hızlı, tek seferlik bir çözüm olmayıp uzun vadeli bir bağlılık ve vizyon gerektirir. Bu konuda altı aşamalı bir yaklaşım örneği aşağıda sunulmaktadır. Dijital durumunuzu değerlendirin – Başlangıç noktası kuvvetli ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve mevcut dijital durumun tüm yönleriyle tespit edilmesi olmalıdır. Fırsatları ve tehditleri tanımlayın – Şirketleri Endüstri… Okumaya devam et Endüstri 4.0 için Dönüşüm için satır başları

Endüstri 4.0 ve Üretim Organizasyonunda Dijital Dönüşüm için Gerekler

Yeni endüstri devrimi sadece yeni araçların ve sistemlerin uygulanması değildir, üretim şirketlerinin organizasyonunda da aşağıda belirtilen derin değişimler gerekecektir.        Değişimin hem sıklığı hem yoğunluğu arttıracak olan Endüstri 4.0 yönetimde de dağıtılmış yapılar ve sanal işbirliklerine doğru bir kayma getirecektir. Dijital dönüşümde insan boyutu en az teknik boyut kadar önemlidir. Endüstri 4.0’ın başlangıç noktası dijitale… Okumaya devam et Endüstri 4.0 ve Üretim Organizasyonunda Dijital Dönüşüm için Gerekler

Endüstri 4.0 ve Zorluklar

Nesnelerin tanımlanması ve anlaşılması, otonom şekilde tamamen veya kısmen planlama yapılması ve diğer bilgi kaynaklarıyla etkileşim sağlanması çevreye ilişkin öz öğrenme kapasitesi geliştirilmesi yeni dönemde karşılaşılacak mühendislik zorlukları arasındadır. Araştırma, geliştirme ve üretimde sinerjilerin birleştirilmesi üretimin dağıtılmasını ve herhangi bir araştırma veya üretim merkezinin istenilen yerde kurulabilmesini sağlayacaktır. Özelleştirilmiş, esnek ve dinamik üretim yaklaşımı piyasanın… Okumaya devam et Endüstri 4.0 ve Zorluklar