Kaynaklar, inovasyon, büyük veri ve değer yaratma

Büyük verinin bir işletmenin değer yaratma sürecine ne tür etkiler yapabileceği üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu konuda birkaç kuram yaratma ve bu konuda ki kuramlara bakmak faydalı olacaktır.                 Değer alıcıların bir ürün veya hizmet için ödemeyi kabul ettiği tutar olarak tanımlanır. Değer zinciri analizi bir işletmenin faaliyetlerini tanımlar ve ardından bunların ekonomik anlamlarını… Okumaya devam et Kaynaklar, inovasyon, büyük veri ve değer yaratma

Veri, değişim ve şirketler

Kurumsal kültür gerekli vizyonu sağlar ama bunu destekleyecek teknoloji, süreçler, veriler ve beceriler olmadan hedeflere ulaşılamaz. Kurumlar ilk başta veri ve veri analizi konusunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalırlar. En sık karşılaşılan sorunlu alanlar şunlardır: verilerin parçalı halde bulunması ve veri stokunda tekrarlanan veriler bulunması; analiz için çoğunlukla analiz yapanların kişisel tercihlerine dayanan çok farklı… Okumaya devam et Veri, değişim ve şirketler

Kurum kültürü ve Büyük veri yaklaşımı

Kurumların büyük verinin tam potansiyelinden yararlanabilmeleri için önemli miktarda veri toplayıp bunları analiz etmeleri yeterli değildir. Tüm dikkatin büyük verinin üstesinden gelebilecek altyapı ve sistemleri geliştirmeye odaklanması eksik bir yaklaşımdır. Veri varlıklarından maksimum faydanın nasıl sağlayacağı da bilinmelidir. Bu kurumsal farklılaşma gerektirir. Ancak, kurumlar farklılaşabilmek için gerekli kültür ve kapasiteye sahip olmalıdır. Değişim veri bağlamında… Okumaya devam et Kurum kültürü ve Büyük veri yaklaşımı